Iranian Futurist 
Iranian Futurist
Ayandeh-Negar
Welcome To Future

Tomorow is built today
در باره ما
تماس با ما
خبرهای علمی
احزاب مدرن
هنر و ادبیات
ستون آزاد
محیط زیست
حقوق بشر
اخبار روز
صفحه‌ی نخست
آرشیو
اندیشمندان آینده‌نگر
تاریخ از دیدگاه نو
انسان گلوبال
دموکراسی دیجیتال
دانش نو
اقتصاد فراصنعتی
آینده‌نگری و سیاست
تکنولوژی
از سایت‌های دیگر


نظام اسلامی و ایران بر لبه پرتگاه

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
Twitter Google Yahoo Delicious بالاترین دنباله

[13 Mar 2018]   [ فرهاد یزدی]

– دوازدهم مارس 2018

سر درگمی جمهوری اسلامی، هر روز ژرف تر می شود. رئیس جمهور در حالی که خواستار مراجعه به همه پرسی شده است، یا به گفته دیگر، خواهان نظر ملت در مورد ادامه نظام که به طور حتم پایان رژیم خواهد بود می باشد، اعلان می کند که در صورتی که بخشی از نظام فرو ریزد همه باهم نابود خواهیم شد. حتا اوهم نمی داند که خواستار چیست تا چه رسد به آنکه چگونه به خواسته ها دست یابد. رهبر نظام، در حالیکه از هر طرف مورد حمله قرار گرفته، و "بیت" او مورد اتهام از قتل گرفته تا چپاول تا جاسوسی تا مداخله بی جا در امور، حمله بر برنامه "حجاب اجباری" را کار دشمنان خارجی دانسته و از عزم مبارزه با این جنبش که مثل روز روشن است که موفقیت آن در آینده بسیار نزدیک به دست خواهد آمد، زیر نفوذ شدید افیون، سخن می راند. مساله حجاب، آنهم در سده بیست و یکم در صدر مسایل کشور قرار گرفته است. نظام به دست خود و با نا آگاهی، بود و نبود رژیم را با مساله حجاب که در مورد آن بسیار آسیب پذیر است، را با آن گره زده است. حضور همزمان چند هزار زن بی حجاب، رژیم را با مساله غیر قابل حل روبرو خواهد کرد. در همین زمینه ممنوعیت قانونی حضور زنان در استادیوم های ورزشی (تنها کشور در جهان)، می تواند به محرومیت ایران از شرکت در مسابقات جهانی با نتیجه بسیار منفی برای نظام، منجر گردد. رئیس پلیس تهران، از مجازات اعدام و آنهم پیش از نوروز متهم به تصادف اتوبوس با بسیجیان و نیروهای انتظامی، حتا پیش از صدور کیفرخواست تا چه رسد تشکیل دادگاه و حکم صادره، سخن می راند. بالاترین مقام قوه قضائیه به سکه یک پول سیاه بدل شده و با اینحال سخنگوی آن قوه سوت بلبلی می زند. بیش از دو سال بدرازا کشید تا حکم زندان دادستان سابق تهران و متهم به قتل های متعدد، به دایره اجرا فرستاده شود و اما هنوز هم خبری از تحویل او به زندان انتشار نیافته است. برخلاف نظر صریح رهبر نظام، وزیر کشور و سردار سپاه، اعلان می دارد که تظاهرات دی ماه با هدایت خارجی انجام نگرفت و هشدار می دهد که با یک حرکت اشتباه، نظام می تواند از همپاشد. یعنی فردی که بر مبنای قانون، مسئول امنیت کشور و رژیم است، امکان ناپذیری اجرای وظیفه خود را اذعان می کند. شخصی که با دوبار توبه، به جرم تجاوز به کودکان متعدد اعتراف کرده، به زندان محکوم نگردیده، اما کسی که حجاب از سر برمی دارد، به دو سال حبس محکوم می گردد. اقتصاد در حال توقف کامل است، در حالیکه جاسوسی برای خارجیان وسیله هیئت حاکمه در شکوفائی کامل رشد می کند. تمامی موسسات مالی (که هیچگونه نظارتی بر اعمال آنان وجود ندارد) ورشکسته اند و تمامی بانک های زیر نظارت بانک مرکزی، از آنان وضعیت بهتری ندارند. کشور ورشکسته اقتصادی ست و کوس آنهم به صدا در آمده.
وضعیت سیاست خارجی نیازی به تشریح ندارد. عقب نشینی در تمامی جبهه ها، اشتهای بلیعدن بخشی از منافع و یا ایران را وسیله دشمنان که تعداد آنان بسیار است، را تحریک می کند. در خاور دور در کره شمالی، کشوری که از نظر فرهنگ سیاسی و اجتماعی ملت، سال ها از ایران کنونی عقب تر است، با برخورداری از انعطاف بالاتر رژیم، بدون احساس سرشکستگی آماده مذاکره مستقیم با دشمنی که سه سال در دهه 50 با آن جنگیده و شاید یک ملیون کشته داده است، می باشد. آنهم درست در روزی که رهبر نظام اسلامی از حضور آمریکا در منطقه شکایت می کند. گوئی بوئی از پدیده قدرت و توازن آن در جهان نبرده است. هدف از گفتگو در جهان امروز، تلاش در راه کاهش تنش می باشد. عدم آمادگی نظام اسلامی برای مذاکره مستقیم با آمریکا، نشان دهنده دو مشخصه نظام است: نبود انعطاف و خواست ادامه تنش در داخل و با دنیای خارج. باید انتظار داشت که دستکم تا دیدار مستقیم نماینده آمریکا و کره شمالی، بحران در پر تنش ترین منطقه جهان، تا مقداری فروکش کند. کره شمالی با دست یابی به جنگ افزار هسته ای و عامل پرتاب آن با برد بلند، اکنون در موقعیتی قرار دارد که بتواند با آمریکا در سر میز مذاکره به امتیازهای بسیار که در صدر آنان دریافت کمک مالی برای بهبود وضعیت اقتصادی خود، بدون از میان بردن توان هسته ای دست یابد. در بهترین حالت، کره شمالی شاید به توقف برنامه ی هسته ای و نه از میان برداشتن آن موافقت کند. کره شمالی احساس می کند که در صورت بهبود روابط با آمریکا، می تواند نقش پراهمیت تری در موازنه قوا در خاور آسیا، میان آمریکا و متحدین از یکسو در برابر هم روسیه و هم چین بازی کند. کره شمالی با نزدیک شدن به آمریکا، خود را در موقعیتی قرار می دهد که بتواند هر روزه بسیار بیش از آنچه از روسیه و چین تاکنون امتیاز دریافت کرده، در آینده از امتیازهای اقتصادی بیش تر برخوردار شود. توسعه اقتصادی که کره شمالی نتوانسته به آن دست یابد، در پناه پول های دریافتی از آمریکا، ژاپن، تایوان، چین و روسیه، این بار با امکان موفقیت روبرو گردیده. با کاسته شدن از تنش با کره شمالی در همسایگی چین (رقیب استراتژیک آمریکا در جهان)، امکان تمرکز آمریکا بر اقدامات نظامی – سیاسی و اقتصادی علیه رژیم اسلامی افزایش می یابد. به ویژه این امکان که آمریکا بخواهد برای نشان دادن عزم خود در مبارزه با دشمنان، پیش از مذاکره با کره شمالی، موضع تهاجمی تری در برابر ایران بگیرد را نباید از نظر دور داشت. مذاکره آمریکا با کره شمالی و احتمال کاهش تنش در آن نقطه، به تمامی رقبای ایران در منطقه مانند عربستان، اسرائیل، پاکستان، ترکیه و حتا رژیم آران (جمهوری آذربایجان)، این فرصت را می دهد که آنان نیز با استفاده از فرصت پیش آمده، در هر کجا که می توانند به هزینه ایران عمل نمایند.
روند سردرگمی نظام که از مدت ها پیش آغاذ گردیده، رو به شتاب گذارده و از این رو باید شاهد نشانه های بیش تر در هفته های پیش رو باشیم. رهائی نظام از این دور ادامه دار ممکن نیست، چون بیش از 90% مسایل کشور و نظام، زائیده طبیعت آن است.
با در نظر گرفتن وضعیت نیروهای مخالف داخلی و فشار خارجی، ایران به کجا کشانده می شود؟ امیدی به زنده ماندن نظام حتا در کوتاه مدت نیست، تا چه رسد به اصلاح آن در درازمدت. پس از مبارزه درازمدت برای به دست یابی توامان آزادی و استقلال، دیگر ملت ایران به چیزی کم تر از برقراری اراده ملی بعنوان تعیین کننده سیاست ملی، تن نخواهد داد. همان طور که بارها گفته شد، با در نظر داشتن این هدف تغییر ناپذیر درآزمدت، در زمان کنونی مسابقه ای میان گذر مسالمت آمیز نسبی از این نظام و یا رستاخیز همگانی که مجبور است خونین باشد، در جریان است. انرژی جنبشی موجود، هنوز ادامه حرکت ایران را ممکن کرده است. با پایان این انرژی، ایران از حرکت بازخواهد ماند. اگر گذار مسالمت آمیز تا پیش از پایان این انرژی، که بنظر می رسد با شتاب رو به اتمام است، هنوز انجام نشده باشد، ایران با بحرانی خونین روبرو خواهد شد. پیوستن بخش هائی از هیئت حاکمه و به ویژه نیروهای مسلح، فرآیند مسالمت آمیزی را می تواند همراه آورد. البته تا پیش از چنین تحولی، فرآیند پاکسازی در نیروهای امنیتی و مسلح و به ویژه در سپاه پاسداران باید آغاذ گردد. تنها امروز اعلان گردید که نماینده رهبر در سپاه، جای خود را به معاونش داده است. این جابجائی، در حالی که شایعه اختلاف شدید میان نماینده رهبر با فرمانده سپاه پخش شده بود، بسیار بی سروصدا انجام گرفت. شاید این امر که پیروزی کوچک فرمانده سپاه بر رهبر را نشان می دهد، مقدمه ای برای تغییرات دیگر در سپاه و کشور، به ویژه در سازمان اطلاعات آن در تعطیلات نوروزی باشد. اما هنوز چیزی روشن نیست. تعطیلات نوروزی، برای هر دو گروه رقیب قدرت این امکان را فراهم می آورد که بتوانند بدون هیاهو یا به دلجوئی از ملت بپردازند و یا جنایات خود را (مانند اعدام) تشدید نمایند. اگر پیوستگی به ملت بسرعت انجام نگیرد، رستاخیز ملی با شرکت همه ی طبقات اجتماعی کشور، پرهیز ناپذیر خواهد شد. هر درگیری باخود، عوامل متعددی که شایع ترین آن تندروی در سطحی که در آغاذ نادانسته می باشد و قابلیت تکثیر سریع دارد، را همراه می آورد. هرچه درگیری گسترده تر باشد، پایان آن مبهم تر خواهد شد. ایران زخم خورده طاقت تحمل درگیری تند و شدید دیگری را ندارد. ایران می تواند امیدوار باشد که بر خلاف بسیاری از سرزمین های بدون "ملت"، با تکیه بر همبستگی ملی، تا اندازه زیادی، بتواند با محدود کردن درگیری، از جنگ داخلی و رادیکالیسم بی انتها پرهیز نماید. اما بهیچوجه نمی توانیم امیدوار باشیم که قدرت های خارجی، به ویژه پس از تجربه چهل ساله حکومت نظام اسلامی، در رویاروئی با ایران که برمبنای برداشت خود، آن را بیش از اندازه بزرگ می دانند، خویشتن داری کرده و برای کوچک کردن کشور، به تکه پاره کردن آن دست نزنند. ما تاکنون با توجه به ناتوانی شدید کشور و آتش تخریب تمرکز یافته در ناحیه، باید درک کرده باشیم که امنیت ملی ما بسیار آسیب پذیر است.
////////////////////////////////////////////
۱ - طبقه آمار داده شده از مرکز نماز جمعه که به منع حجاب اجباری تاخته اند، میانگین شرکت کنندگان شهر 12 ملیونی تهران 20 هزار نفر و یا 0.0016% جمعیت می باشند. حتا اگر 10% دیگر هم به عنوان هوادارا به آن بیافزائیم، هنوز 90% مردم مخالف هستند. نظامی که تهیه کنندگان سیاست های پایه ای کشور، امام جمعه های تهران و مشهد و قم باشند، چگونه می خواهد دوام یابد.
۲ - وزیر اطلاعات در زمان قتل زهرا کاظمی، پس از گذشت 15 سال نامبرده را به طور رسمی متهم به دردست داشتن در قتل و تلاش در راه پرده پوشی آن می کند. در پایان ادعا می کند که با داوری رهبر نظام "اتهام قتل که برگردن وزارت اطللاعات، انداخته شده بود، برداشته می شود. معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد (وخویش نزدیک رهبر نظام) از تحت فشار قرار گرفتن بر سرپوشی این قتل و سیله ی دادستان تهران، سخن رانده است.
۳ - تفاوت کره شمالی با نظام اسلامی برای دست یابی به دانش هسته ای را می توان در سه مورد اساسی خلاصه کرد: (1) نظام کره شمالی، بهر دلیلی از پشتیبانی ملت خود برخوردار بوده و از این رو توانست با قربانی کردن سال ها و شاید ملیون ها انسان، به این مهم دست یابد. نظام اسلامی از چنین پشتیبانی برخوردار نبوده و ملت آمادگی فداکاری برای این نظام را نداشتند. (2) دو متحد دارنده جنگ افزار هسته ای یعنی روسیه و چین در کنار کره شمالی، بدین معنا بود که احتمال حمله نظامی به آن رژیم را بسیار کاهش می داد. (3) در صورت حمله به کره شمالی، تلفات بسیار به آمریکا و متحدین آن کشور وارد می شد. سی هزار سرباز آمریکائی در آن سرزمین و ملیون ها نفز در کره جنوبی و بسیاری در ژاپن، در خطر مستقیم حمله کره شمالی قرار داشتند. هیچیک از این موانع در حمله به ایران در صورت ادامه برنامه هسته ای وجود نداشت.

مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:


منبع: 270


بنیاد آینده‌نگری ایرانجمعه ۳ فروردين ۱۳۹۷ - ۲۳ مارس ۲۰۱۸

ستون آزاد

+ سال 1397: آغاذی ترسناک برای ایران فرهاد یزدی

+ سلامت همه آفاق در سلامت توست دکتر محسن رنانی

+ افسانه‌ پیل و پراید دکتر محسن رنانی

+ احزاب سیاسی، تک بعدی یا چند بعدی ! فریده محمدی سرپیری

+ ناهنجاری علمی و ضعف علوم انسانی سارا خیشه

+ نظام اسلامی و ایران بر لبه پرتگاه فرهاد یزدی

+ یاد و نام مصدق را گرامی میداریم روابط عمومی جبهه ملی ایران تهران - ایران

+ بالاترین خیانت به ملت  فرهاد یزدی

+ مسیر آشتی محسن رنانی

+ پيرو تفكرى دربارۀ وقايع اخير ايران جمشيد قراجه داغى

+ حد بردباری ملت فرهاد یزدی

+ آیا زبان آن طور که امروزه آن را می شناسیم، هنوز برای عصر دیجیتال مناسب است؟ 

+ چارک‌های توسعه محسن رنانی

+ نامه سرگشاده یک کنشگرمدنی به احمد توکلی - عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: تنها در عربستان، عراق و اسرائیل به دنبال دزدها، مفسدان و دشمنان ایران نگردیم! کوروش برارپور

+ سردرگمی رژیم فرهاد یزدی

+ اقتصاد ایران اسیرآنارشیسم سیاستگذاری دکتر محسن رنانی

+ واکنش یک کنشگر مدنی به عذرخواهی محمدرضا عارف(نماینده مردم تهران در مجلس) از مردم ایران! کوروش برارپور

+ آینده چراغ راه گذشته دکتر شیرزاد کلهری

+ قدیانی: اصلاح‌طلبان بیش از این با خامنه‌ای مصالحه نکنند 

+ عشق و فلسفه در گفت‌وگو با موسی اكرمی 

+ آیا نظام وارد فاز فروپاشی شده است ؟ رضا علوی

+ کنشگر مرزی و ظرفیت‌هایش برای تغییر بهمن احمدی‌امویی

+ نظام¬های سیاسی بیمار طی چه فرایندی به بن بست¬های استراتژیک، اضمحلال، فروپاشی و نابودی می رسند؟ کوروش برارپور

+ کروبی، وضعیت امروز ایران را نتیجه مستقیم سیاست‌های خامنه‌ای دانست 

+ دوره ی تکرارِ اعتراضات مدنی و آشوب های خیابانی در ایران و زمان دو برابر شدنِ آنها از لحظه ی فراجهش ناگهانی تا جهش کامل شان چقدر است؟‎ کوروش برارپور

+ مواجهه ایرانی‌ها با غرب چگونه باید باشد؟ باید از فرق سر تا نوک پا غربی شویم؟ امیر سلطان‌زاده

+ نخبگان یا مردم؛ محور توسعه کدام است؟ 

+ ده‌ها وکیل خواستار پذیرش پرونده بازداشتی‌های اخیر در ایران شدند 

+ صادقی: یکی از کسانی که در زندان فوت کرد، از خوراندن قرص به زندانیان خبر داده بود 

+ بیانیه‌ی جمعی از نویسندگان، شاعران و هنرمندا ن ایرانی در سوئد 

+ نجفی، قالیباف را به استفاده از بودجه شهرداری تهران در انتخابات ریاست جمهوری متهم کرد 

+ تفكرى در باره وقايع اخير ايران جمشيد قراجه داغى

+ سکوت موقت فرهاد یزدی

+ فرهادی و هدیه تهرانی؛ اعتراض‌های سراسری و پرسش‌ها و پاسخ‌ها 

+ پاسپورت آلمانی در صدر رده بندی جهانی 

+ چرا ناآرامی‌های اخیر ایران به یک جنبش همگانی منجر نشد؟ شهیر شهید ثالث

+ جنگ دولت با زبان انگلیسی در مدارس ابتدایی سعید پیوندی

+ «مردم نگران کهریزک دیگری هستند» 

+ دعوت اتحادیه اروپا از ظریف برای گفت‌وگو در مورد «برجام» در روز پنج‌شنبه 

+ یک نماینده ارشد پارلمان آلمان «شکایتی رسمی» علیه هاشمی شاهرودی ارائه کرده است 

+ تایید خبر مرگ یکی از بازداشت‌شدگان در اوین؛‌ صادقی نسبت به وقوع «کهریزک دوم»‌ هشدار داد 

+ نگرانی یک عضو شورای شهر تهران از تکرار حوادث کهریزک 

+ گزارشی از تظاهرات همبستگی با مبارزات مردم ایران در استکهلم 

+ اگر به فساد هم‌اندازه حجاب حساس بودیم، اوضاع‌مان بهتر ‌می‌شد 

+ یادداشتی از محسن مخملباف: براى جوانى كه در خيابان با مردم سخن گفت محسن مخملباففیلمساز

+ نگاه تاجیکان به تحولات ایران BBC

+ آخوندهای درباری مواجب بگیر: مقدس یا نابود کننده اسلام؟ اکبر گنجی

+ ادامه بازداشت دانشجویان در ایران 

+ پرده آخر فرهاد یزدی

+ شلیک به ساختمان فرمانداری لنجان اصفهان 

+ اصلاح‌طلبان ایران در مورد اعتراض‌ها چه می‌گویند 

+ نسرین ستوده حقوقدانان و روشنفکران ایران را به حمایت از مطالبات مردم فراخواند 

+ پیشنهاد جعفر پناهی:‌ رفراندوم یا تظاهرات آزاد 

+ فراخون ملی برای شرکت در تظاهرات بزرگ ایرانیان ساکن بلژیک 

+ بیانیه همبستگی سوریه با قیام ملت¬های ایران 

+ اعلام پشتیبانی همبستگی جمهوری خواهان از مبارزات مردم ایران 

+ مناسبات سردار سپه و روحانیت  رضا علوی

+ مردم به روشنی می گویند جمهوری اسلامی نمی خواهند مهرداد درویش پور

+ ویژه گی ها و تفاوت ها  رضا علوی

+ مقاله ای از خانم دکتر شاهین/تهران 

+ نجات ایران فرهاد یزدی

+ مات شدن نظام اسلامی فرهاد یزدی

+ ورشکستگی بازار ایدئولوژیک (2)  فرانسیس ساندرز

+ سرگردان در راهروهای ارشاد 

+ تاک و تاک نشان فرهاد یزدی

+ چهره دوگانه اکتبر 

+ نزاع بر سر هیچ! عارف دانیالی

+ بالاتر از خطر  فرهاد یزدی

+ در عربستان چه می گذرد ؟ دکتر رضا علوی

+ امنیت در عصر جنگ افزار کشتار جمعی - قسمت دوم فرهاد یزدی

+ امنیت در عصر جنگ افزار کشتار جمعی - قسمت نخست فرهاد یزدی

+ گذر پر مخاطره فرهاد یزدی

+ جاسوسی در نظام اسلامی فرهاد یزدی

+ فوریت مساله افغانستان فرهاد یزدی

+ مرزهای نوین، در حال شکل گیری. فرهاد یزدی

+ خودمان را گول نزنیم ما ملت بزرگی نیستیم رضارخشان

+ امیدهای آینده فرهاد یزدی

+ پرویز شفا استاد سینما از دنیای ما رفت 

+ افعانستان: روزنه امید؟ فرهاد یزدی

+ بازیگر جدید سیاست خارجی ایران فرهاد یزدی

+ آینده‌نگری در برنامه‌ریزی شهری میانه دکتر علی تقی‌پور

+ کابینه دوم روحانی فرهاد یزدی

+ صادق خلخالی به روایت دخترش 

+ مریم میرزاخانی و مهدی علوی شوشتری حسین باقرزاده

+ از ژن برتر تا بابای بند باز رضارخشان

+ پرنسیب سیاسی را از احمدی نژاد باید آموخت رضارخشان

+ آیا جنگ بین ایران و عربستان - یک بلوف سیاسی از سوی امریکا نیست؟ م - ر ایران

+ راه ملت فرهاد یزدی

+ هیچ دلیلی برای خوش بینی به آینده خاورمیانه نیست / جنگ بزرگ بعدی در راه است 

+ ما و تمدن‌زدایی جهانبگلو

+ برای آناهیتا دختر مریم دکتر محسن طاهری دمنه

+ اتحاد برای ایجاد جنگ فرهاد یزدی

+ استالین و منطق صوری میثم خسروی*:

+ موازنه قدرت فرهاد یزدی

+ علوم انسانی خصلتاً مزاحم است سارا شریعتی

+ تبریک به کتاب در جستجوی یحیی دکتر شیرزاد کلهری

+ آقازاده ای که ولیعهد شد  رضا علوی

+ صدای پای بحران در کانون دانایی 

+ چرا باید علوم انسانی بخوانیم؟ سارا شریعتی

+ آینده نه چندان دور ایران فرهاد یزدیinfo@ayandehnegar.org
©Ayandehnegar 1995