Iranian Futurist 
Iranian Futurist
Ayandeh-Negar
Welcome To Future

Tomorow is built today
در باره ما
تماس با ما
خبرهای علمی
احزاب مدرن
هنر و ادبیات
ستون آزاد
محیط زیست
حقوق بشر
اخبار روز
صفحه‌ی نخست
آرشیو
اندیشمندان آینده‌نگر
تاریخ از دیدگاه نو
انسان گلوبال
دموکراسی دیجیتال
دانش نو
اقتصاد فراصنعتی
آینده‌نگری و سیاست
تکنولوژی
از سایت‌های دیگر


معماري اطلاعات در روابط عمومي الکترونيک

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
Facebook Twitter Google Yahoo Delicious بالاترین دنباله

[12 Jun 2005]   [ فرنود حسني]


تماس با نويسنده:Manager_ict@yahoo.com تاريخ ارسال:22 خرداد 1384
سرعت فوق العاده توليد و توزيع اطلاعات به واسطه فناوري هاي نوين باعث شده زمينه تصحيح و تکميل اطلاعات با رشد قابل توجهي همراه باشد به گونه اي که نيم عمر اطلاعات در عصر حاضر بسيار کم شده است. فناوريهاي جديد اطلاعاتي به سرعت تغيير مي کنند و سازمانها براي مجهز نگهداشتن خود به آخرين فناوري ها و جديدترين اطلاعات، ناگزير بطور مستمر هزينههاي هنگفتي متحمل مي شوند. از سوي ديگر انتظاري که در سازمان براي توسعه کاربري فناوري اطلاعات براي کاهش هزينه ها و اطلاع رساني سريع وجو داشت تغيير کرده و امروزه فناوري اطلاعات به عنوان ابزاري توانمندساز براي مديران و کارکنان سازمان ها مطرح است. همانطور که مي دانيم معماري اطلاعات روش،وسيله يا متدي است براي برنامه ريزي توسعه کاربرد فناوري اطلاعات در سازمانها و به عبارت ديگر چارچوبي است براي يکپارچه سازي منابع سازمان در بستر فناوري اطلاعات.
روابط عمومي هاي الکترونيک به عنوان واحدهاي ارتباطي – اطلاعاتي سازمان ها مي توانند نقش مهمي را در بهينه سازي تاثيرات معماري اطلاعات در سازمان داشته باشند چرا که در سازمان هايي که جايگاه و نقش روابط عمومي به طرز مناسبي شناخته و تعيين شده است روابط عمومي به عنوان سلولي تراوا در بدنه سازمان کار ورود اطلاعات به سازمان و همچنين خروج اطلاعات از سازمان را انجام مي دهد اين نقش با بحث توزيع اطلاعات جلوه کامل تري به فعاليت روابط عمومي ها مي دهد.
با توجه به نقش حساس روابط عمومي ها در دريافت، کنترل و توزيع اطلاعات در دو بعد درون و برون سازماني مي توان اهميت معماري اطلاعات در روابط عمومي ها را مورد توجه قرار داد.
با توجه به اينکه کانال هاي ارتباطي در روابط عمومي بسيار گسترده است و ابعاد و پيچيدگي ارتباطات درون واحدهاي روابط عمومي با داخل و خارج سازمان از يك يا چند واحد معين فراتر رفته و نيازمنديهاي خاصي را از جنيه نيروي انساني، و منابع نرم افزاري و سخت افزاري نياز دارد، بنابراين نگرشي ويژه و همه جانبه به مسئله معماري اطلاعات در روابط عمومي نياز خواهد بود.
در تعريفي کلي معماري را تركيبي از علم، هنر و تجربه كه در رشتههايي نظير ساختمان داراي قدمتي چند هزار ساله است معرفي مي کنند. معماري اطلاعات در روابط عمومي الکترونيک يعني ارائه توصيفي فني از يك سيستم همه جانبه نگر و آينده نگر روابط عمومي (با توجه به تعريف سيستم) كه نشان دهندة ساختار اجزاء آن، ارتباط بين اجزا (که شامل سخت افزارها، نرم افزارها و نيروي انساني باشد) و اصول و قواعد حاكم بر طراحي و تكامل آنها در گذر زمان است.
اساس معماري اطلاعات در روابط عمومي الکترونيک اين است که رويکرد معماري را در برنامه ريزي و توسعه فناوري اطلاعات در واحد روابط عمومي سازمان هاي دولتي و خصوصي بکار مي گيرد نگرش معماري اطلاعات در روابط عمومي الکترونيک در ابتدا بر توسعه زيرساختي، آموزش و فرهنگ سازي، راهيردهاي کوتاه مدت و راهبردهاي طولاني مدت تاکيد مي ورزد.
براي برنامه ریزی معماری اطلاعات در روابط عمومي الکترونيک سه فاز کاري پيش بيني وپيشنهاد مي شود:
1. تدوین معماری موجود (وضعیت موجود واحد روابط عمومي را از نظر فناوری اطلاعات را بررسی می کند)
2. تدوین معماری مطلوب (وضعیت مطلوب روابط عمومي سازمان را از نظر فناوری اطلاعات را تعیین می کند و در اين کار اولويت هاي اطلاع رساني و ارتباطي را بر اساس کارکردها و نياز هاي سازمان شناسايي مي کند)
3. تدوین برنامه گذار از وضع موجود به وضع مطلوب (با توجه به امکانات ، منابع و محدودیتها برنامه ريزي لازم براي اصلاح ساختار موجود روابط عمومي براي رسيدن به روابط عمومي الکترونيک را انجام مي دهد)
معماری اطلاعات در روابط عمومي از چهار جنبه يا بعد تشکيل شده است :
1. کارومکان : يعني نحوه سازماندهي فرايندهاي کاري روابط عمومي و توزيع مکاني آنها، که البته در روابط عمومي الکترونيک تلاش زيادي براي حذف بعد مکان و زمان به وسيله فناوري اطلاعات صورت مي گيرد.
2. مجموعههاي اطلاعاتي : يعني دادههاي لازم براي انجام فرآيندهاي کاري
3. برنامههاي کاربردي : که براي دسترسي به مجموعههاي اطلاعاتي و کار با آنها مورد استفاده قرار ميگيرد.
4. زير ساخت فني : شامل سخت افزار ، شبکه و ارتباطات لازم براي اجراي برنامههاي کاربردي

برخی اصول راهبردي معماری اطلاعات در روابط عمومي :
1. بهينهسازي بودجه روابط عمومي ها از طريق برنامهريزي و هماهنگي منابع مديريت اطلاعات بين برنامهها ، بخشها و ادارات مختلف
2. تسهيل تصميمگيري مناسب از طريق تأمين اطلاعات
3. پاسخگويي سريع به نيازهاي اطلاعاتي کارکنان و مخاطبان سازمان، از طريق ساماندهي پايگاهها و سيستمهاي اطلاعاتي با هدف تأمين حداکثر دسترس پذيري ، تغيير و گزارش گيري
4. حل مسائل با راهحلهاي مناسب از طريق به حداقل رساندن دوباره کاريهاي اطلاعاتي بين برنامه ، بخشها و ادارات مختلف
5. بهينه سازي سرمايهگذاري در IT از طريق تدوين برنامهها و معماري جامع IT
6. حرکت در جهت همگرايي و يکپارچهسازي اطلاعاتي ادارات محلي ، سازمانهاي تابع و پيمانکاران
7. مديريت صحیح و کارامد پروژهها
8. پاسخ گويي به شرايط در حال تغيير
9. همگرايي با ساير بخش هاي سازمان
با توجه به توضيحات فوق بايد اذعان داشت که معماري اطلاعات در روابط عمومي الکترونيک علاوه بر محاسني که عايد خود گروه روابط عمومي مي کند باعث بهره مندي ساير گروهها و بخش هاي سازمان نيز مي شود و باعث افزايش قدرت تصميم گيري، اطلاع رساني و مشتري محوري در سازمان ها مي شود.مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:


منبع:


بنیاد آینده‌نگری ایرانپنجشنبه ۶ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۲۶ آوریل ۲۰۱۸

فرنود حسني

+ سندروم یخچال  فرنود حسني

+ دولت و نسخه جهانی شدن  فرنود حسني

+ انسان، فناوری و آینده   فرنود حسني

+ روند آینده رقابت و تقسیم بازار در نظام بانکی ایران   فرنود حسني

+ بررسي چالش هاي مديريت دانش و آموزش در فرآيند توسعه مبتني بر دانايي  فرنود حسني

+ سال 1390, سال هجرت و عصیان  فرنود حسني

+ گردشگری الکترونیک کارکردها و چالش ها  فرنود حسني

+ 1389 "سال نیک اندیشی و روشنگری"  فرنود حسني

+ کتاب مدیریت روابط عمومی الکترونیکی منتشر شد  فرنود حسني

+ در بساط اين شب مستعمل  فرنود حسني

+ ایران و کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی  فرنود حسني

+ با امضای تفاهم نامه اتفاق افتاد آغاز همکاری های بانک سامان و سازمان نظام پزشکی  فرنود حسني

+ بانکداري متمرکز, راه حل جامع بانکداري الکترونيکي  فرنود حسني

+ ATM و POS ترازوي نامتوازن پرداخت الکترونيکي  فرنود حسني

+ نرخ سود و سیاست یک بام و دو هوای اقتصادی  فرنود حسني

+ آقای کروبی من نیازی به عذرخواهی شما ندارم.  فرنود حسني

+ بازارهای تهاتری الکترونیکی رویکرد نوین اقتصادی در دهکده جهانی  فرنود حسني

+ سرعت اینترنت چالش دانشجویان و دانشگاه های مجازی   فرنود حسني

+ به مناسبت 24 بهمن سالگرد سفر فروغ فرخزاد به دیگر سو  فرنود حسني

+ ترازوي نامتوازن پرداخت الکترونيکي ATM و POS   فرنود حسني

+ شاخص های مشتری مداری در بانک های ایرانی  فرنود حسني

+ دستاورد اقتصاد دولتی؛ سیستم های تمرکزگرا, قطره چکانی و صدقه ای  فرنود حسني

+ نگاهی بر وضعیت اقتصادی ایران و کارنامه دولت احمدی نژاد  فرنود حسني

+ فناوري اطلاعات و آموزش هاي غيرآکادميک  فرنود حسني

+ کاربرد مدل‌هاي کسب و کار مبتني بر فناوري اطلاعات براي کشورهاي درحال توسعه  فرنود حسني

+ تحول مدل هاي کسب و کار در عصر فناوري اطلاعات  فرنود حسني

+ نگرش استراتژيک به بانکداري الکترونيکي ضرورت اصلاح نظام بانکي  فرنود حسني

+ بانکداري اينترنتي و چالش هاي امنيتي  فرنود حسني

+ تحول مدل هاي کسب و کار در عصر فناوري اطلاعات  فرنود حسني

+ مدیریت کیفیت جامع فناوری اطلاعات  فرنود حسني

+ کنکاشي در شعر امروز:پرياي نازنين؛ اثر جاودانه الف-بامداد  فرنود حسني

+ خسته نباشيد به مديران IT کشور  فرنود حسني

+ اشتغال دغدغه دانشجويان فناوري اطلاعات  فرنود حسني

+ دوران گذار اقتصاد ايران و دستاوردهاي دولت احمدي نژاد  فرنود حسني

+ تناقض استراتژيک نشر اسکناس درشت يا توسعه بانکداري الکترونيکي!؟  فرنود حسني

+ روابط عمومي ها و سايت هاي سازماني  فرنود حسني

+ وقتي بازتاب هم فيلتر مي شود!  فرنود حسني

+ جايگاه منابع انساني در مدل توسعه دانايي محور  فرنود حسني

+ توسعه پايدار مبتني بر فناوري اطلاعات  فرنود حسني

+ جايگاه نقدينگي در نظام بانکداري الکترونيکي  فرنود حسني

+ سایت اینترنتی بانک ها و چالش های اطلاع رسانی  فرنود حسني

+ ارتش سري بررسي چالشهاي ظهور و توسعه اولين نسل جامعه اطلاعاتي-ديجيتالي ايران  فرنود حسني

+ جايگاه زبان در توسعه محتوايي  فرنود حسني

+ الکترونيک آباد  فرنود حسني

+ اطلاعات و فناوري دو روي سکه جامعه اطلاعاتي  فرنود حسني

+ بازارهاي منطقه و فرصت هاي پيش رو  فرنود حسني

+ جامعه اطلاعاتي ملي يا جامعه اطلاعاتي جهاني  فرنود حسني

+ نسخه پيچي ايراني براي جهاني شدن؛ ملي سازي در عصر اطلاعات  فرنود حسني

+ پايان کار علمي و تحقيقاتي جامعه اطلاعاتي در ايران  فرنود حسني

+ تاثير فناوري اطلاعات بر اقتصاد  فرنود حسني

+ ايران و الزامات توسعه اقتصاد ديجيتالي  فرنود حسني

+ بررسي مقايسه اي وضعيت بانکداري اينترنتي در بانکهاي ايراني  فرنود حسني

+ خصوصي سازي حلقه مفقوده رشد بانکداري الکترونيک  فرنود حسني

+ الکامپ دوازدهم و چالش هاي صنعت نمايشگاه داري در ايران  فرنود حسني

+ فرار ژن ها مخاطره آميزترين رويکرد فرار مغزها  فرنود حسني

+ يك روزنامه نگار و بلاگر گفت: برگزاري جشنواره‌هاي مختلف وبلاگ نويسي، نشان دهنده‌ي نگرش مثبت به اين حرفه در كشور است.   فرنود حسني

+ جامعه اطلاعاتي ملي يا جامعه اطلاعاتي جهاني  فرنود حسني

+ جامعه اطلاعاتي ملي يا جامعه اطلاعاتي جهاني  فرنود حسني

+ جامعه اطلاعاتي و الزامات گذار از اقتصاد سنتي به اقتصاد شبکه اي  فرنود حسني

+ معماري اطلاعات در روابط عمومي الکترونيک  فرنود حسني

+ شکاف اطلاعاتي و شکاف ديجيتالي  فرنود حسني

+ گزارش ار سمينار هم انديشي ملي مشارکت در اجلاس منطقه اي جامعه اطلاعاتي آسيا- اقيانوسيه   فرنود حسني

+ تظاهرات ديجيتالي جامعه اطلاعاتي ايران- قسمت سوم  فرنود حسني

+ تظاهرات ديجيتالي جامعه اطلاعاتي ايران- قسمت دوم  فرنود حسني

+ تظاهرات ديجيتالي جامعه اطلاعاتي ايران  فرنود حسني

+ پرياي نازنين کنکاشي در شعر امروز  فرنود حسني

+ جامعه اطلاعاتي و جوانان ايران  فرنود حسني

+ نقش آموزش در توسعه اطلاعاتي جامعه دانش مدار  فرنود حسني

+ چک ليست هاي جامعه اطلاعاتي ايران در حوزه جوانان  فرنود حسني

+ ايران و چالش هاي ورود به جامعه اطلاعاتى جهاني  فرنود حسنيinfo@ayandehnegar.org
©Ayandehnegar 1995