Iranian Futurist 
Iranian Futurist
Ayandeh-Negar
Welcome To Future

Tomorow is built today
در باره ما
تماس با ما
خبرهای علمی
احزاب مدرن
هنر و ادبیات
ستون آزاد
محیط زیست
حقوق بشر
اخبار روز
صفحه‌ی نخست
آرشیو
اندیشمندان آینده‌نگر
تاریخ از دیدگاه نو
انسان گلوبال
دموکراسی دیجیتال
دانش نو
اقتصاد فراصنعتی
آینده‌نگری و سیاست
تکنولوژی
از سایت‌های دیگر


نگرش استراتژيک به بانکداري الکترونيکي ضرورت اصلاح نظام بانکي

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
Facebook Twitter Google Yahoo Delicious بالاترین دنباله

[07 Nov 2007]   [ فرنود حسني]


www.farnood.com
mail@farnood.com

توسعه روزافزون روابط اقتصادی و تجاری در عرصه دهکده جهانی و پيچيدگی کارکردی نظام ها و سازمان های اقتصادی گوناگون که در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و بين المللی فعاليت می کنند موجبات تشکيل يک سری نظام های مشترک و تشکيلات به هم پيوسته در ساختار هاي مالي و اعتباري را باعث شده است. ادغام سازمان ها و موسسات بزرگ که در گوشه و کنار دنيا به فعاليت می پردازند برای به دست آوردن بازارهای بيشتر، توسعه مناطق آزاد تجاری، وضع قوانين بين المللی تجارت و... همه نشان از اين دارد که اقتصاد جهانی در حال گذار به دوران نوين فرامرزی است به گونه ای که تحولات اقتصادی يک کشور در قاره آمريکا به شدت در يک کشور آسيايی موثر واقع می شود و حتی بلعکس. از اين رو برای همگام شدن با اين تحولات سريع و متنوع و انطباق با آنها بايستی به دقت آنها را مورد مطالعه قرار داد و بهترين راه حل را برای تطبيق کشور با شرايط آن پديده خاص گزينش کرد. همانطور که تا بحال بارها شنيده ايد عصر حاضر را "عصر انقلاب اطلاعات" معرفی کرده اند. اهميت اين نامگذاری در تاثير بلا شک اطلاعات در تمامی تحولات روزمره جهان می باشد به گونه ای که تمامی جهت گیری های سياسی ، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و به خصوص اقتصادی در اين دوره با استفاده از کاربرد صحيح از اطلاعات صورت می گيرد.توسعه فناوريهاي ارتباطي و اطلاعاتي آثار بسيار مثبتي در عرصه هاي مختلف علمي، اجتماعي و اقتصادي جوامعی که از اين فناوريهای بهره مناسب را برده اند گذاشته است. کارشناسان مسائل توسعه امروزه در بررسي شاخص هاي توسعه هرگز موارد خاص را موردتوجه قرار نمی دهند بلکه تاثيرات مستقيم و غير مستقيم هر يک از عوامل تاثير گذار را در ترکيب با ساير عوامل مورد ارزيابي قرار مي دهند. تاثير فزاينده ابزارهاي کاربردي و علمي در فعاليت هاي مختلف جامعه علي الخصوص ساختارهاي اقتصادي موجب ايجاد تحول و تجديد در نگرش سنتي به موضوع تجارت و بازار مي شود . در اين بين توسعه روز افزون اينترنت در کشورهاي مختلف و اتصال تعداد زيادي ازمردم جهان به شبکه جهاني اينترنت و گسترش ارتباطات الکترونيکي بين افراد و سازمان هاي مختلف از طريق دنياي مجازي اينترنت بستري مناسب و مساعد براي برقراي مراودات تجاري و اقتصادي فراهم کرد.در اين ميان و با توجه به تحولات عظيم صورت گرفته در ساختارهای اقتصادی و نظام های مالی نقش بانکها به عنوان ارگان های تاثير گذار در اقتصاد بيش از پيش پر رنگ تر و مهم تر شده است و بنابر اين می طلبد که بانکها نيز همگام با تحولات خود سر منشاء تحولات جديد تری باشند. با اين ديدگاه که فناوری اطلاعات و کاربری های گوناگون رو به افزايش آن به عنوان ابزاری کارا با اقبال خوبی از جانب مديران موسسات و سازمان های مالی قرار گرفته است لذا انگيزه بيشتری در مديران اکثر سازمان های اقتصادی برای انطباق فعاليت های روز مره خود با قابليت های فناوری اطلاعاتی و ارتباطی به وجود آمده است. که يکی از مهترين و دور انديشانه ترين دلايل آن می تواند دستيابی به اهداف تجاری در سطح جهانی باشد.با نکها نيز هيچگاه از اين قاعده مستثنی نبوده و نيستند و ارائه شيوه های نوين خدمات بانکداری با بهره گيری از ابزاهای ارتباطی و اطلاعاتی گوناگون مورد توجه مديران تمامی بانکهای کشور می باشد.جريان فناوری گرايانه در بانکها که من از آن به عنوان اصلاحات موج سوم در نظام بانکی ياد می کنم حاکی از دغدغه، توجه و نگاه تازه ای در زمينه مسائل اقتصادی و تجاری و به تبع آن مسائل بانکی می باشد.
نبايد اين مسئله را از ذهن دور ساخت که تحولات معاصر جهانی به خصوص در عرصه اقتصاد حاصل همگرايی جریان ها و مسائل گوناگونی است و در اين بين بانکداری نيز از تحولاتی همچون انقلاب اطلاعات، جريان سرمايه ، تحولات فناوری و تحولات سازمانی بی تاثر نبوده است.
بنابراين با داشتن يک ديدگاه اصلاح مدار در عرصه ارائه خدمات نوین بانکداری می توان اصلاحات راهبردی نظام های بانکی کشور را در سمت و سويی قرار داد که اولاً با تحولات و تغييرات جهانی همگام باشد و ثانياً از جنبه ارگانيک و سازمانی اين ظرفيت در ساختار علمی، فرهنکی و منابع انسانی بانکها برای پذيرش و انطباق سريع با شرايط جديد فراهم باشد.
در اصلاحات راهبردی فناوری مدارانه نظام های بانکی کشور بايستی بازنگری دقيق نسبت به کليه ساختارها و عناصر موجود در ساختارهای تراکنشی پولی و بانکی کشور صورت بگيرد تا بهترين ابزار و سرويس برای بهينه سازی جريان کار به سيستم تزريق شود.
اصلاحات راهبردی در سيستم بانکی با هدف توسعه خدمات بانکداری الکترونيکی بايد دقيقا متوجه شرايط متغير داخلی و خارجی و همچنين تحولات صورت گرفته شده در سياستهای اقتصادی کشور باشد.
ترغيب و تشويق مردم به بهره گيری از سيستمهای جديد ، مطالعه، نياز سنجی، فرهنگ سازی و پياده سازی طرح های ويژه با قابليتهای با لای کاری که مورد استفاده عموم قرار بگيرد.
توسعه اشتغال زايی با نگرش تخصص سالاری، امکان گسترش رقابتهای سالم بانکی با استفاده از تعريف و توزيع خدمات متنوع و جديد برای مردم.
توسعه سرمايه گذاری در عرصه های جديد تر از جمله کارکردهای مطلوب برای تحول در سيستم سنتی بانکداری به بانکداری الکترونيک هستند. که مطمئناً زمينه حاصل شدن تجربه های مختلفی را فراهم خواهند کرد.
اصلاحات بانکداری مبتنی بر فناوری اطلاعات با در پيش گرفتن يک نگرش آينده نگرانه زمنيه لازم را برای خروج از وضعيت موجود و دست يابی به و ضعيت مطلوب پی ريزی می کند.
خدمات بانکداری الکترونيک را می توان به گروههای مختلفی همچون: بانکداری بر اساس شبکه ( Net Base Banking) ، بانکداری از طريق موبايل(Mobile banking ) ، عابر بانک ها(ATMs )، کارت های اعتباری و هوشمند(Credit& Smart Cards )، سيستم های پرداخت الکترونيکی(Electronic Payment Systems )، انتقال الکترونيکی وجوه و... تقسيم بندی کرد.
اينگونه خدمات نوين بانکی که همگی حاصل توسعه زير ساختی و فنی فناوری اطلاعات در ساختار بانکی کشور می باشد برای قرار گرفتن در مسير اصلاحات راهبردی مبتنی بر نگرش فناورانه بايد بتواند در دو راستای کمی و کيفی نظام بانکی و خدمات آنها را دچار تحولات اساسی کند.
به عنوان مثال در سيستم بانکداری از طريق موبایل اين امکان برای مشتريان بانکها بوجد می آيد تا خدمات و اطلاعات مورد نياز خود را از طريق تلفن همراه خود دريافت کنند و بدين صورت از مراجعه غير ضروری آنها به شعب جلوگيری می شود.
در اين شيوه مشتری اطلاعات مربوط به تغييرات حساب خود را از بانک دريافت و دستوراتی مبنی بر انتقال وجه از حسابی به حساب ديگر را صادر می کند.
با تمام اين تفاسير اصلاحات راهبردی در سيستم های بانکداری الکترونيک به دليل تفاوت های علمی و فنی موجود در آن نسبت به سيستم های سنتی از اهميت بالا تری برخوردار است و لذا بايد در اين امر موارد زير را مورد توجه قرار داد.
1- توسعه طرح های مطالعاتی و نياز سنجی:
با توجه به اينکه مشکلات و معضلات هر سيستمی با بهره گيری از مطالعات و بررسی های کارشناسانه مورد ارزيابی قرار می گيرد لذا به جاست که برای گزينش هر فناوری قبل از هر چيز نياز سنجی نسبت به آن صورت پذيرد تا ضمن پياده سازی کارا ترين تکنولوژی از هدر رفتن وقت و سرمايه و در نهايت هم عدم رفع مشکل جلوگيری شود.
2- گزينش و پياده سازی فناوری :
بعد از نياز سنجی بايد نسبت به گزينش و پياده تکنولوژی خاصی که بيشترین و بالاترين کارايي و امکان رفع نياز را دارد اقدام کرد و البته نبايد از اين غافل بود که مرحله پياده سازی خود شامل مراحل مختلف آزمايش و انطباق و به روز رسانی می باشد.
3- توسعه دانش منابع انسانی:
از مهمترين شاخص های پرورش و بسط يک فناوری در سيستم بانکی بالا بودن و همگام بودن دانش نيروی انسانی راهبر اين سيستم ها می باشد که در اين صورت گام مهمی در جهت پذيرش عمومی آن برداشته شده است.
4- تشويق و ترغيب و جلب اعتماد عمومی:
سيستم های بانکداری الکترونيکی اگر چه بسيار دقيق و کارا باشند ولی تا زمانی که از جنبه های حقوقی و امنيتی مورد تاييد قرار نگيرند مورد اقبال عمومی قرار نميگيرند. لذا جهت گيری فنی و تبليغی بايد به سويي باشد که تکنولوژی به واقع با فراهم آوری آسايش فکری مشتری مورد پذيرش او قرار گيرد.
5- توجه به گسترش کمی و کيفی خدمات
تنوع کمی و در عين حال کيفی خدمات از ديگر جنبه های مثبت در توسعه تکنولوژی می باشد.
6- توجه به گسترش خدمات در زمان و مکان
با اين نگرش که در صورت تصميم به گسترش يک تکنولوژی بايد حداکثر تطابق با زمان و مکان را داشته باشد يعنی هر شخصی در هر موقعيت جغرافيايی و به صورت 24 ساعت در روز و هفت روز در هفته بتواند از سيستم سرويس مورد نيازش را دريافت کند.
7- تطابق داشتن و حمايت کردن از ساير ارگان های اقتصادی که در جهت بهره گيری از سيستم های نوين در ساختار خود هستند از جمله می توان به خدمات گمرکی، پستی، تجاری و.. اشاره کرد.
8-باز مهندسی سيستم های سازمانی و به خصوص سيستم های مديريت ارتباط مشتريان چون بانکها به عنوان يکی از بزرگترين ارگان هايي هستند که بيشترین و مهمترين کار آنها با مشتريان است.
تمامی اين صحبت ها نشان می هد که جريان اصلاحات راهبردی درنظام های بانکی کشور برای پياده سازی بانکداری الکترونيک نيازمند عزم و اراده ای محکم و علاقمند به ايجاد تحول و نوگرايي است و لذا امروز با توجه به ظرفيت ها و نيازهای کشور بهترين زمان برای بازنگری ساختار بانکی کشور و تدوين پروژه ای ملی برای پياده سازی اصلاحات راهبردی در سطح آن است. اصلاحاتی که بدون شک بايد مبتنی بر دانش و فناوری های اطلاعاتی ارائه خدمات نوين بانکداری امروز جهان به نام بانکداری الکترونيکی باشد.

مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:


منبع:


بنیاد آینده‌نگری ایرانپنجشنبه ۶ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۲۶ آوریل ۲۰۱۸

فرنود حسني

+ سندروم یخچال  فرنود حسني

+ دولت و نسخه جهانی شدن  فرنود حسني

+ انسان، فناوری و آینده   فرنود حسني

+ روند آینده رقابت و تقسیم بازار در نظام بانکی ایران   فرنود حسني

+ بررسي چالش هاي مديريت دانش و آموزش در فرآيند توسعه مبتني بر دانايي  فرنود حسني

+ سال 1390, سال هجرت و عصیان  فرنود حسني

+ گردشگری الکترونیک کارکردها و چالش ها  فرنود حسني

+ 1389 "سال نیک اندیشی و روشنگری"  فرنود حسني

+ کتاب مدیریت روابط عمومی الکترونیکی منتشر شد  فرنود حسني

+ در بساط اين شب مستعمل  فرنود حسني

+ ایران و کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی  فرنود حسني

+ با امضای تفاهم نامه اتفاق افتاد آغاز همکاری های بانک سامان و سازمان نظام پزشکی  فرنود حسني

+ بانکداري متمرکز, راه حل جامع بانکداري الکترونيکي  فرنود حسني

+ ATM و POS ترازوي نامتوازن پرداخت الکترونيکي  فرنود حسني

+ نرخ سود و سیاست یک بام و دو هوای اقتصادی  فرنود حسني

+ آقای کروبی من نیازی به عذرخواهی شما ندارم.  فرنود حسني

+ بازارهای تهاتری الکترونیکی رویکرد نوین اقتصادی در دهکده جهانی  فرنود حسني

+ سرعت اینترنت چالش دانشجویان و دانشگاه های مجازی   فرنود حسني

+ به مناسبت 24 بهمن سالگرد سفر فروغ فرخزاد به دیگر سو  فرنود حسني

+ ترازوي نامتوازن پرداخت الکترونيکي ATM و POS   فرنود حسني

+ شاخص های مشتری مداری در بانک های ایرانی  فرنود حسني

+ دستاورد اقتصاد دولتی؛ سیستم های تمرکزگرا, قطره چکانی و صدقه ای  فرنود حسني

+ نگاهی بر وضعیت اقتصادی ایران و کارنامه دولت احمدی نژاد  فرنود حسني

+ فناوري اطلاعات و آموزش هاي غيرآکادميک  فرنود حسني

+ کاربرد مدل‌هاي کسب و کار مبتني بر فناوري اطلاعات براي کشورهاي درحال توسعه  فرنود حسني

+ تحول مدل هاي کسب و کار در عصر فناوري اطلاعات  فرنود حسني

+ نگرش استراتژيک به بانکداري الکترونيکي ضرورت اصلاح نظام بانکي  فرنود حسني

+ بانکداري اينترنتي و چالش هاي امنيتي  فرنود حسني

+ تحول مدل هاي کسب و کار در عصر فناوري اطلاعات  فرنود حسني

+ مدیریت کیفیت جامع فناوری اطلاعات  فرنود حسني

+ کنکاشي در شعر امروز:پرياي نازنين؛ اثر جاودانه الف-بامداد  فرنود حسني

+ خسته نباشيد به مديران IT کشور  فرنود حسني

+ اشتغال دغدغه دانشجويان فناوري اطلاعات  فرنود حسني

+ دوران گذار اقتصاد ايران و دستاوردهاي دولت احمدي نژاد  فرنود حسني

+ تناقض استراتژيک نشر اسکناس درشت يا توسعه بانکداري الکترونيکي!؟  فرنود حسني

+ روابط عمومي ها و سايت هاي سازماني  فرنود حسني

+ وقتي بازتاب هم فيلتر مي شود!  فرنود حسني

+ جايگاه منابع انساني در مدل توسعه دانايي محور  فرنود حسني

+ توسعه پايدار مبتني بر فناوري اطلاعات  فرنود حسني

+ جايگاه نقدينگي در نظام بانکداري الکترونيکي  فرنود حسني

+ سایت اینترنتی بانک ها و چالش های اطلاع رسانی  فرنود حسني

+ ارتش سري بررسي چالشهاي ظهور و توسعه اولين نسل جامعه اطلاعاتي-ديجيتالي ايران  فرنود حسني

+ جايگاه زبان در توسعه محتوايي  فرنود حسني

+ الکترونيک آباد  فرنود حسني

+ اطلاعات و فناوري دو روي سکه جامعه اطلاعاتي  فرنود حسني

+ بازارهاي منطقه و فرصت هاي پيش رو  فرنود حسني

+ جامعه اطلاعاتي ملي يا جامعه اطلاعاتي جهاني  فرنود حسني

+ نسخه پيچي ايراني براي جهاني شدن؛ ملي سازي در عصر اطلاعات  فرنود حسني

+ پايان کار علمي و تحقيقاتي جامعه اطلاعاتي در ايران  فرنود حسني

+ تاثير فناوري اطلاعات بر اقتصاد  فرنود حسني

+ ايران و الزامات توسعه اقتصاد ديجيتالي  فرنود حسني

+ بررسي مقايسه اي وضعيت بانکداري اينترنتي در بانکهاي ايراني  فرنود حسني

+ خصوصي سازي حلقه مفقوده رشد بانکداري الکترونيک  فرنود حسني

+ الکامپ دوازدهم و چالش هاي صنعت نمايشگاه داري در ايران  فرنود حسني

+ فرار ژن ها مخاطره آميزترين رويکرد فرار مغزها  فرنود حسني

+ يك روزنامه نگار و بلاگر گفت: برگزاري جشنواره‌هاي مختلف وبلاگ نويسي، نشان دهنده‌ي نگرش مثبت به اين حرفه در كشور است.   فرنود حسني

+ جامعه اطلاعاتي ملي يا جامعه اطلاعاتي جهاني  فرنود حسني

+ جامعه اطلاعاتي ملي يا جامعه اطلاعاتي جهاني  فرنود حسني

+ جامعه اطلاعاتي و الزامات گذار از اقتصاد سنتي به اقتصاد شبکه اي  فرنود حسني

+ معماري اطلاعات در روابط عمومي الکترونيک  فرنود حسني

+ شکاف اطلاعاتي و شکاف ديجيتالي  فرنود حسني

+ گزارش ار سمينار هم انديشي ملي مشارکت در اجلاس منطقه اي جامعه اطلاعاتي آسيا- اقيانوسيه   فرنود حسني

+ تظاهرات ديجيتالي جامعه اطلاعاتي ايران- قسمت سوم  فرنود حسني

+ تظاهرات ديجيتالي جامعه اطلاعاتي ايران- قسمت دوم  فرنود حسني

+ تظاهرات ديجيتالي جامعه اطلاعاتي ايران  فرنود حسني

+ پرياي نازنين کنکاشي در شعر امروز  فرنود حسني

+ جامعه اطلاعاتي و جوانان ايران  فرنود حسني

+ نقش آموزش در توسعه اطلاعاتي جامعه دانش مدار  فرنود حسني

+ چک ليست هاي جامعه اطلاعاتي ايران در حوزه جوانان  فرنود حسني

+ ايران و چالش هاي ورود به جامعه اطلاعاتى جهاني  فرنود حسنيinfo@ayandehnegar.org
©Ayandehnegar 1995