Iranian Futurist 
Iranian Futurist
Ayandeh-Negar
Welcome To Future

Tomorow is built today
در باره ما
تماس با ما
خبرهای علمی
احزاب مدرن
هنر و ادبیات
ستون آزاد
محیط زیست
حقوق بشر
اخبار روز
صفحه‌ی نخست
آرشیو
اندیشمندان آینده‌نگر
تاریخ از دیدگاه نو
انسان گلوبال
دموکراسی دیجیتال
دانش نو
اقتصاد فراصنعتی
آینده‌نگری و سیاست
تکنولوژی
از سایت‌های دیگر


چک ليست هاي جامعه اطلاعاتي ايران در حوزه جوانان

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
Facebook Twitter Google Yahoo Delicious بالاترین دنباله

[12 Feb 2005]   [ فرنود حسني]


به بهانه تشکيل و آغاز فعاليت کارگروه جوانان کميسيون ملي WSIS
وبلاگ: http://itmanagement.persianblog.com
تماس با نويسنده:Manager_ict@yahoo.com
روند رو به رشد ابزارهاي ارتباطي و بستر هاي اطلاعاتي شرايط جهاني را به سمت و سويي پيش مي برد که ديگر هيچ کشوري را تاب ايستادگي و مقاومت در برابر موج عظيم يکپارچه سازي اطلاعات در ابعاد جهاني نيست کشور ما نيز با قرار گرفتن در يک دوران بسيار حساس گذار از جامعه اطلاعاتي سنتي به جامعه اطلاعاتي مدرن در تلاش است تا به انحا مختلف خود را همگام و همپاي ساختار ها و استانداردهاي جهاني پيش ببرد حوزه جوانان به دليل اهميت زياد و نقش اساسي در شکل دهي و توسعه جامعه اطلاعاتي نياز به توجه و تعمق و کار بيشتري دارد از اين رو فعالان امر بايد با دقت و توجه بيشتري نسبت به شناخت ضرورتها و نياز هاي اين قشر از جامعه بپردازند.
در ادامه سعي مي شود تا چالش ها ي جامعه اطلاعاتي در حوزه جوانان در قالب سوالاتي ارائه شود تا ديد بهتري نسبت به حوزه عملکرد و فعاليت حاصل گردد. بدهي است پاسخگويي به سوالات زير وقتي مي تواند به برنامه ريزي هاي موثري ختم شود که باديدگاه علمي و بومي توام باشد.
1- تعريف جوان در ابعاد کمي و کيفي چيست؟
2- تعريف جامعه اطلاعاتي چيست؟
3- جايگاه و نقش جوان در جامعه اطلاعاتي ايران چيست؟
4- وضعيت فعلي جوانان ايراني در ابعاد کمي و کيفي چگونه است و تا چه حد با تعاريف ارائه شده در تعارض هستند؟
5- وضعيت فعلي جامعه اطلاعاتي ايران چگونه است و تا چه حد با تعاريف مطلوب فاصله داريم؟
6- چه انتظاري از جوان در جامعه اطلاعاتي داريم؟ آيا جوان بايد بهره بردار از جامعه اطلاعاتي باشد يا بهره ده؟
7- تا چه زماني مي توان در جامعه اطلاعاتي جوان را دانش خواه نگه داشت؟ و از چه زماني مي تواند دانش ساز شود؟
8- دانش در جامعه اطلاعاتي چه تعريفي دارد؟
9- جوانان در جامعه اطلاعاتي در چه شرايطي به چه سطحي از دانش نياز دارند؟
10- چالش هاي اساسي در زمينه دانش چيست و راه حل آنها کدام است؟
a) چگونگي توليد دانش
b) چگونگي توزيه دانش
c) سرعت توزيع
d) ابزار توزيع
e) کيفيت توزيع
f) سطح توزيع
g) کميت توزيع
h) ....
11- چه دانشي، چگونه، توسط چه کسي يا چه سازماني تهيه، استاندارد سازي، توليد، توزيع و مديريت شود؟
a) چه دانشي براي جوانان در جامعه اطلاعاتي لازم است؟
b) هر سطحي از دانش براي چه سطحي از جوانان لازم و مطلوب است؟
c) هر سطحي از دانش به چه ابزارهايي براي توزيع نياز دارند؟
d) ....
12- جامعه اطلاعاتي ايران از نظر ساخت فيزيکي زير ساختار در چه شرايطي قرار دارد؟
13- استاندارد جهاني چيست؟
14- جوانان تا چه حدي و با چه شرايطي به امکانات زير ساختي دسترسي دارند؟
15- چند درصد جوانان رايانه شخي دارند؟
16- چند در صد مدارس و دانشگاههاي کشور مجهز به امکانات فناوري اطلاعات هستند؟
17- سطح و شرايط دسترسي دانش آموزان و دانشجويان به امکانات فناوري اطلاعات در مدرسه و دانشگاه چگونه است؟
18- چند در صد جوانان به اينترنت دسترسي دارند؟
19- سهم جوانان از پهناي باندي که در کشور فراهم است چقدر است؟
20- چه تعداد سايت ايراني توسط جوانان طراحي و مديريت مي شود؟
21- چه تعداد وبلاگ توسط جوانان مديريت مي شود؟
22- مسير دانش جويي جوانان بيشتر در چه حوزه هايي مي باشد؟
23- اينترنت به عنوان يک ابر رسانه و يک زير ساخت اطلاعاتي در ميان جوانان از چه جايگاهي برخوردار است؟
24- نقش اينترنت در حوزه اطلاع رساني عمومي براي جوانان چيست؟
25- نقش اينترنت در حوزه آموزش جوانان چيست؟
26- نقش اينترنت در حوزه اقتصادي براي جوانان چيست؟
27- نقش اينترنت در حوزه فرهنگ براي جوانان چيست؟
28- دولت در زمينه توسعه و تقويت سازمان هاي غير دولتي حوزه فناوري اطلاعات چه تمهيداتي را انديشيده است؟
29- وضعيت و مشکلات ناشي از پديده شکاف ديجيتالي ما بين جوانان شهري و روستايي چگونه است؟
30- ايا تعيين نقطه تعادل براي کنترل شتاب در جامعه اطلاعاتي در سطح شهرها براي رسيدن روستاها به سطح مطلوب ضروري است؟
31- چه شاخصي بايد معيار بررسي و برنامه ريزي وضعيت فناوري اطلاعات در حوزه جوانان قرار گيرد؟
a) سن جوانان
b) موقعيت جغرافيايي
c) سطح درآمد خانوده ها و قدرت اقتصادي
d) تحصيلات کلاسيک و آکادميک
e) دانش تجربي جامعه جوان
f) ....
32 -تعيين اولويت هاي آموزشي
a) براي آموزش فناوري اطلاعات به جوانان چه برنامه هايي بايد داشت؟
b) چه استفاده اي از فناوري اطلاعات در آموزش ساير علوم به جوانان مي توان کرد؟
33 نقش و کارکردهاي فناوري اطلاعات در توسعه سواد عمومي و سواد تکنولوژيک جوانان تعيين گردد؟
34 جايگاه پژوهش در فناوري اطلاعات تعيين و راهکارهاي عملي مشخص شود؟
35 توسعه دانشگاههاي مجازي صورت پذيرد
36 ايجاد زمينه هاي فرهنگي لازم در جوانان براي استفاده بهينه از فناوري اطلاعاتمطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:


منبع: سایت آينده نگر


بنیاد آینده‌نگری ایرانپنجشنبه ۶ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۲۶ آوریل ۲۰۱۸

فرنود حسني

+ سندروم یخچال  فرنود حسني

+ دولت و نسخه جهانی شدن  فرنود حسني

+ انسان، فناوری و آینده   فرنود حسني

+ روند آینده رقابت و تقسیم بازار در نظام بانکی ایران   فرنود حسني

+ بررسي چالش هاي مديريت دانش و آموزش در فرآيند توسعه مبتني بر دانايي  فرنود حسني

+ سال 1390, سال هجرت و عصیان  فرنود حسني

+ گردشگری الکترونیک کارکردها و چالش ها  فرنود حسني

+ 1389 "سال نیک اندیشی و روشنگری"  فرنود حسني

+ کتاب مدیریت روابط عمومی الکترونیکی منتشر شد  فرنود حسني

+ در بساط اين شب مستعمل  فرنود حسني

+ ایران و کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی  فرنود حسني

+ با امضای تفاهم نامه اتفاق افتاد آغاز همکاری های بانک سامان و سازمان نظام پزشکی  فرنود حسني

+ بانکداري متمرکز, راه حل جامع بانکداري الکترونيکي  فرنود حسني

+ ATM و POS ترازوي نامتوازن پرداخت الکترونيکي  فرنود حسني

+ نرخ سود و سیاست یک بام و دو هوای اقتصادی  فرنود حسني

+ آقای کروبی من نیازی به عذرخواهی شما ندارم.  فرنود حسني

+ بازارهای تهاتری الکترونیکی رویکرد نوین اقتصادی در دهکده جهانی  فرنود حسني

+ سرعت اینترنت چالش دانشجویان و دانشگاه های مجازی   فرنود حسني

+ به مناسبت 24 بهمن سالگرد سفر فروغ فرخزاد به دیگر سو  فرنود حسني

+ ترازوي نامتوازن پرداخت الکترونيکي ATM و POS   فرنود حسني

+ شاخص های مشتری مداری در بانک های ایرانی  فرنود حسني

+ دستاورد اقتصاد دولتی؛ سیستم های تمرکزگرا, قطره چکانی و صدقه ای  فرنود حسني

+ نگاهی بر وضعیت اقتصادی ایران و کارنامه دولت احمدی نژاد  فرنود حسني

+ فناوري اطلاعات و آموزش هاي غيرآکادميک  فرنود حسني

+ کاربرد مدل‌هاي کسب و کار مبتني بر فناوري اطلاعات براي کشورهاي درحال توسعه  فرنود حسني

+ تحول مدل هاي کسب و کار در عصر فناوري اطلاعات  فرنود حسني

+ نگرش استراتژيک به بانکداري الکترونيکي ضرورت اصلاح نظام بانکي  فرنود حسني

+ بانکداري اينترنتي و چالش هاي امنيتي  فرنود حسني

+ تحول مدل هاي کسب و کار در عصر فناوري اطلاعات  فرنود حسني

+ مدیریت کیفیت جامع فناوری اطلاعات  فرنود حسني

+ کنکاشي در شعر امروز:پرياي نازنين؛ اثر جاودانه الف-بامداد  فرنود حسني

+ خسته نباشيد به مديران IT کشور  فرنود حسني

+ اشتغال دغدغه دانشجويان فناوري اطلاعات  فرنود حسني

+ دوران گذار اقتصاد ايران و دستاوردهاي دولت احمدي نژاد  فرنود حسني

+ تناقض استراتژيک نشر اسکناس درشت يا توسعه بانکداري الکترونيکي!؟  فرنود حسني

+ روابط عمومي ها و سايت هاي سازماني  فرنود حسني

+ وقتي بازتاب هم فيلتر مي شود!  فرنود حسني

+ جايگاه منابع انساني در مدل توسعه دانايي محور  فرنود حسني

+ توسعه پايدار مبتني بر فناوري اطلاعات  فرنود حسني

+ جايگاه نقدينگي در نظام بانکداري الکترونيکي  فرنود حسني

+ سایت اینترنتی بانک ها و چالش های اطلاع رسانی  فرنود حسني

+ ارتش سري بررسي چالشهاي ظهور و توسعه اولين نسل جامعه اطلاعاتي-ديجيتالي ايران  فرنود حسني

+ جايگاه زبان در توسعه محتوايي  فرنود حسني

+ الکترونيک آباد  فرنود حسني

+ اطلاعات و فناوري دو روي سکه جامعه اطلاعاتي  فرنود حسني

+ بازارهاي منطقه و فرصت هاي پيش رو  فرنود حسني

+ جامعه اطلاعاتي ملي يا جامعه اطلاعاتي جهاني  فرنود حسني

+ نسخه پيچي ايراني براي جهاني شدن؛ ملي سازي در عصر اطلاعات  فرنود حسني

+ پايان کار علمي و تحقيقاتي جامعه اطلاعاتي در ايران  فرنود حسني

+ تاثير فناوري اطلاعات بر اقتصاد  فرنود حسني

+ ايران و الزامات توسعه اقتصاد ديجيتالي  فرنود حسني

+ بررسي مقايسه اي وضعيت بانکداري اينترنتي در بانکهاي ايراني  فرنود حسني

+ خصوصي سازي حلقه مفقوده رشد بانکداري الکترونيک  فرنود حسني

+ الکامپ دوازدهم و چالش هاي صنعت نمايشگاه داري در ايران  فرنود حسني

+ فرار ژن ها مخاطره آميزترين رويکرد فرار مغزها  فرنود حسني

+ يك روزنامه نگار و بلاگر گفت: برگزاري جشنواره‌هاي مختلف وبلاگ نويسي، نشان دهنده‌ي نگرش مثبت به اين حرفه در كشور است.   فرنود حسني

+ جامعه اطلاعاتي ملي يا جامعه اطلاعاتي جهاني  فرنود حسني

+ جامعه اطلاعاتي ملي يا جامعه اطلاعاتي جهاني  فرنود حسني

+ جامعه اطلاعاتي و الزامات گذار از اقتصاد سنتي به اقتصاد شبکه اي  فرنود حسني

+ معماري اطلاعات در روابط عمومي الکترونيک  فرنود حسني

+ شکاف اطلاعاتي و شکاف ديجيتالي  فرنود حسني

+ گزارش ار سمينار هم انديشي ملي مشارکت در اجلاس منطقه اي جامعه اطلاعاتي آسيا- اقيانوسيه   فرنود حسني

+ تظاهرات ديجيتالي جامعه اطلاعاتي ايران- قسمت سوم  فرنود حسني

+ تظاهرات ديجيتالي جامعه اطلاعاتي ايران- قسمت دوم  فرنود حسني

+ تظاهرات ديجيتالي جامعه اطلاعاتي ايران  فرنود حسني

+ پرياي نازنين کنکاشي در شعر امروز  فرنود حسني

+ جامعه اطلاعاتي و جوانان ايران  فرنود حسني

+ نقش آموزش در توسعه اطلاعاتي جامعه دانش مدار  فرنود حسني

+ چک ليست هاي جامعه اطلاعاتي ايران در حوزه جوانان  فرنود حسني

+ ايران و چالش هاي ورود به جامعه اطلاعاتى جهاني  فرنود حسنيinfo@ayandehnegar.org
©Ayandehnegar 1995