Iranian Futurist 
Iranian Futurist
Ayandeh-Negar
Welcome To Future

Tomorow is built today
در باره ما
تماس با ما
خبرهای علمی
احزاب مدرن
هنر و ادبیات
ستون آزاد
محیط زیست
حقوق بشر
اخبار روز
صفحه‌ی نخست
آرشیو
اندیشمندان آینده‌نگر
تاریخ از دیدگاه نو
انسان گلوبال
دموکراسی دیجیتال
دانش نو
اقتصاد فراصنعتی
آینده‌نگری و سیاست
تکنولوژی
از سایت‌های دیگر


پرورش توانايي‌هاي رهبري

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
Twitter Google Yahoo Delicious بالاترین دنباله

[06 Dec 2009]   [ آرتور بل، ديل اسميت]

نويسندگان: آرتور بل، ديل اسميت
مترجم: سيد بهشاد ياسيني
ناشر: سازمان مديريت صنعتي
نوبت چاپ: نخست، 1388
تلفن: 22043005 (داخلي 364)

1. ساختار كتاب
كتاب شامل، سخن ناشر، ديباچه نويسندگان، پيشگفتار مترجم و ده فصل به اين شرح است:
فصل 1: حقايقي غيرمنتظره در مورد رهبران
فصل 2: سنجش گرايش‌هاي رهبري و عوامل شخصيتي
فصل 3: چشم انداز رهبري
فصل 4: رهبري به وسيله گوش دادن
فصل 5: رهبري به وسيله ايجاد تيم و رابطه‌هاي تيمي
فصل 6: رهبري به وسيله تعيين مشكلات و يافتن راه‌حل‌ها
فصل 7: رهبري به وسيله ايجاد انگيزش
فصل 8: رهبري به وسيله تخصيص وظايف و مسووليت‌ها
فصل 9: رهبري به وسيله مديريت تعارش
فصل 10: رهبري به وسيله پشتيباني و تقويت مشاركت

2. پنجره كتاب
سازمانهاي امروز، براي موفقيت در فضاي كسب‌وكار، بيش از هر چيز نيازمند رهبري توانمند هستند كه سكان هدايت سازمان را به‌دست گيرند و آنها را به ساحل هدفهاي سازمان رهنمون باشند. اين كتاب به شرح گويايي از موضوعهاي كليدي رهبري مي‌پردازد؛ مسائلي كه هر يك مي‌تواند تحولي در رابطه‌هاي ميان رهبر و پيرو ايجاد كند و قدرت نفوذ رهبر در سوق دادن پيروان به سوي ماموريت‌هاي سازمان را بيشتر نمايد.
يكي از نكته‌هاي ويژه كتاب، تلاش در ايجاد رابطه‌اي دوجانبه ميان خود و خواننده است. در كتاب، فضاهايي تحت عنوان «نوبت شماست...» در نظر گرفته شده است كه خوانندگان با مطالعه مطلب يا پيش از مطالعه آن، نظر و تجربه، احساسات و پرسشهاي خود را عنوان نمايند. اين فضا، فرصت بسيار مناسبي براي تعامل ميان ديدگاه‌ خوانندگان و نويسندگان كتاب فراهم كرده است.
يكي ديگر از نكته‌هاي بارز كتاب، فراهم كردن مجموعه‌اي از 69 «بينش كليدي» است كه به ترتيب موضوع، مورد تاكيد قرار داده‌ شده است. اين قسمتها كه در قالب جمله‌هاي كوتاه بيان شده است، كمكي است كه مطالب هر قسمت، در ذهن‌ جمع‌بندي شود.

3. مقدمه و معرفي
رهبران سازمانها، ايده‌آل‌ها و چشم‌اندازها را تعيين مي‌كنند و به جوهره امور مي‌پردازند. آنان به فرصتها اهميت مي‌دهند و به خلاقيت‌ها ارج مي‌نهند. مهمترين بخش قدرت رهبران، قدرت نرم يا ابزارهاي جذابيت است. مهارتهاي كليدي قدرت نرم، كاريزما، چشم‌انداز و توان برقراري ارتباط است. آنان مي‌توانند با تركيب قدرت سخت (زور و پرداخت‌هاي مالي) و قدرت نرم، قدرت هوشمند را به‌وجود آورده و به‌كار گيرند و با جلب اعتماد كامل افراد سازمان، آن‌ را حول محور دستور كارهاي آينده بسيج كنند و زمينه را براي رساندن افراد به اوج شايستگي‌هاي خود فراهم سازند.
كتاب «پرورش‌ توانايي‌هاي رهبري» فرصت مناسبي را در اختيار خوانندگان قرار مي‌دهد تا با پاسخگويي به طرحهاي رايج و حياتي در مورد رهبري كه در اين كتاب مطرح شده است، در پرورش توانايي‌هاي رهبري خود به‌صورت فعال مشاركت كنند.

4. محتواي كتاب
1-4. حقايقي غيرمنتظره در مورد رهبران
در اين فصل، مهارتها و مفاهيمي مورد بحث قرار مي‌گيرند، كه باعث پرورش ذهن خواننده شما در زمينه رهبري مي‌شود. با مطالعه اين فصل مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه رهبران به تمام شكل‌ها، اندازه‌ها و رنگ‌ها تبديل مي‌شوند؛ اينكه چگونه رهبري ممكن است در شكل خدمت به ديگران ظهور يابد و چگونه اين روش مي‌تواند راه‌حل مناسب‌تري در برابر ديگر شكل‌هاي خودگرايانه‌تر رهبري باشد.

2-4. سنجش گرايش‌هاي رهبري و عوامل شخصيتي
در اين فصل، تفاوتهاي عمده‌اي كه در شخصيت افراد وجود دارد، مورد بحث قرار مي‌گيرد. خواننده مي‌تواند با استفاده از پرسشنامه‌اي كه در اين فصل تدارك ديده شده است، به شناختي مقطعي از شخصيت خود دست يابد و با استفاده از چنين دانشي، به ايجاد تيم‌هاي كاري قدرتمند بپردازد، با تفاوتهاي شخصيتي افراد سازگار شود، و به انتخاب فعاليت‌هايي بپردازد كه شخصيت او را قدرتمندتر مي‌سازند.
3-4. چشم‌انداز رهبري
در اين قسمت از كتاب، ماهيت چشم‌انداز رهبري مورد بحث گفت‌وگو قرار مي‌گيرد. ايده‌هايي مطرح مي‌شوند كه براي چشم‌انداز رهبري قابل استفاده باشند. همچنين فعاليت‌هايي خاص عنوان مي‌شوند كه به‌عنوان بخشي از چشم‌انداز مي‌توانند پيش گرفته شوند.

4-4. رهبري از راه گوش دادن
در اين فصل، اهميت بسيار زياد گوش دادن رهبر مورد تاكيد قرار مي‌گيرد. روشهايي عنوان مي‌شود كه رهبران بتوانند اين هنر را در خود پرورش دهند. همچنين شيوه استفاده از اين هنر در تصميم‌گيري‌هاي بهتر، مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

5-4. رهبري از راه ايجاد تيم و ارتباطات
نخست در اين فصل، اين نكته عنوان مي‌شود كه رهبران موفق، هميشه به رابطه‌هاي قوي با اعضاي تيم تكيه مي‌كنند. سپس، خواننده به روشهايي دعوت مي‌شود كه بتواند از روشهاي جديدي براي ايجاد ارتباط با اعضاي تيم بهره ببرد. همچنين پرورش مهارتها در ايجاد و رهبري موثر تيم‌ها، مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

6-4. رهبري از راه تعيين مشكلات و يافتن راه‌حل‌ها
اين فصل با نظرهاي طرفداران و مخالفان سبك‌هاي متفاوت رهبري آغاز مي‌شود. سپس راه‌حل‌هايي ارائه مي‌شود كه رهبران بتوانند مشكلات معمول رهبري خود را برطرف سازند. درنهايت اين بينشي تحت عنوان بينش مشكل-راه‌حل، مطرح مي‌شود كه رهبران بتوانند از آن در چالشهاي روزمره استفاده نمايند.

7-4. رهبري از راه ايجاد انگيزش
از انگيزه‌هاي قدرتمندتري چون انگيزاننده‌هاي مالي مي‌توان در ايجاد تيم‌هاي كاري استفاده كرد. همچنين استراتژي‌هاي رهبري مي‌تواند بر مبناي ايجاد انگيزش شكل گيرند. اين مباحث در اين فصل از كتاب، مورد بررسي قرار مي‌گيرند.
8-4. رهبري از راه تخصيص وظايف و مسئوليت‌ها
آيا شما رهبري يكه‌تاز هستيد يا مشاركتي؟ اين قسمت از كتاب، پس از بحث مختصري در ارتباط با اين موضوع، به اين مساله مي‌پردازد كه چهار بٌعد (چشم‌انداز، ارتباطات، وظايف و تصميم‌گيري) از ابعاد رهبري هستند كه مي‌تواند به‌نحوي سودمند به مشاركت گذاشته شود. اين ايجاد مشاركت مي‌تواند به‌گونه‌اي باشد كه توانايي‌ها و انگيزش اعضاي گروه را تقويت نمايد.

9-4. رهبري از راه مديريت تعارض
تعارض در داخل تيم، امري غيرقابل‌ اجتناب است. اما يك رهبر با چه روش‌هايي مي‌تواند با اين تعارض‌ها دست‌وپنجه نرم كند؟ اين فصل استراتژي‌هايي را مطرح مي‌كند كه مي‌تواند به اعضاي تيم كمك كند كه تعارض‌هاي ايجادشده را رفع كنند.

10-4. رهبري از راه پشتيباني و تقويت مشاركت
در اين فصل، روشهايي براي هدايت و تشويق نشست‌هاي مشاركتي طرح مي‌شود. در جهت ارتقاي كيفيت تفكر در سازمان، مي‌توان از مهارتهاي رهبري ويژه‌اي استفاده كرد. در اين راستا، نكته‌هاي مفيدي مي‌تواند مورد استفاده خوانندگان قرار گيرد. همچنين اين مساله كه با زيرنظرگرفتن و پرورش جريان اطلاعات، مي‌توان به عملكرد تيمي بهتري دست يافت.
5. بهره‌مندان از كتاب
دنيــاي امروز، با تغييــرات روزافزون مسائل محيطي، ظهور پـارادايم‌هاي نو، اهميت بيش از پيــش عامل انساني، تغييــر مداوم قواعــد بازي، و زاييده شدن فـرصت‌هاي بسيار، سازمانها را بر اين مي‌دارد كه به پرورش مهارتهاي رهبري در افراد خود، توجه ويژه‌اي بنمايند. شايد ويژگيهاي مديران، مطلوب سازمانهاي گذشته باشد كه فرضيات «نگرش تجــويزي» در آنها صادق بود. اما تنهــا يك رهبر مي‌تواند سازمانهاي امروزي را در تلاطم امواج حفظ كند و او را به ســواحل مقصود رهنمون باشد. همچنين مي‌توان سكان سازمان را به دست مديراني سپرد كه هنر رهبري را در خود پرورش داده‌انــد. اين كتاب، براي همه مديران و رهبــران مي‌تواند درجهت پرورش اين هنر، مفيد باشد. همچنين مطالعه كتاب، به استادان و دانشجويان رشته‌هاي مختلف مديريت توصيه مي‌شود.


مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:


منبع:


بنیاد آینده‌نگری ایرانشنبه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۲۱ آوریل ۲۰۱۸

معرفی کتب و نشریات آینده‌نگری به زبان فارسی

+ کتاب «پزشکی فرا دقیق آینده» تازه‌ترین اثر دانشمند بوشهری 

+ کتاب «آینده تکنولوژی»  دانیل بل

+ آینده: یک معرفی بسیار کوتاه. 

+ در جست‌وجوی یحیی خاطرات حسین مولا - منتشر شد حسین مولا

+ آینده: تمام آنچه اهمیت دارد محسن طاهری دمنه

+ کتاب قانون اساسی زمینشهر منتشر شد اکرمی موسی

+  

+ جامعه ­شناسیِ نظمِ جهانیِ انسان­ستیز ژان تسیگلر (زیگلر)

+ شماره 42 و 43 فصلنامه باران منتشر شد مسعود مافان

+ تفکر سیستمی – مدیریت پیچیدگی و آشفتگی، پلاتفرمی برای طراحی و معماری نظامهاى سازمانى جمشید قراجه داغی

+ نوآوری باز. سید کامران باقری

+ بازآفرینی سازمان – طرحی برای سازمان‌های سده بیست و یکم  راسل.ال - اپکاف

+ بررسی کتاب افسوس برای نرگس های افغانستان- از زنان افغانستان تا زنان ایران 

+ کتاب آینده پژوهی در کار و کسب منتشر شد 

+ مرزهای نو در ارتباطات بین‌الملل مهدی ستمی

+ توفان آینده همه را با خود خواهد برد 

+ سرمایه در قرن بیست و یکم محسن رنانی

+ جامعه اطلاعاتی به مثابه جامعه پسا صنعتی 

+ خلاصه ای از کتابهای آینده پژوهی 

+ هنر ساختن آینده ی کار لیندا گراتن

+ خبر و روزنامه‌نگاری در عصر دیجیتال ویراسته استوارت آلن

+ در مراسم رونمايي از ترجمه فارسي «سرمايه در قرن 21» چه گذشت 

+ سرمایه در قرن 21 ترجمه شد 

+ ترجمه‌ی کتاب سرمایه در قرن بیست‌ویکم؛ ترجمه ایی غیردقیق و کاملاً ناویراسته 

+ سرمایه در قرن بیست و یکم  توماس پیکتی

+ تعلیم و تربیت و دموکراسی در قرن بیست و یکم 

+ عصر فرهنگ فناورانه؛ از جامعه اطلاعاتی تا زندگی مجازی فرانک وبستر – کوین رابینز

+ فلسفه و آینده‌نگری  دکتر رضا داوری اردکانی

+ آینده شهری قرن 21: دستور کار جهانی برای شهرهای قرن بیست‌و‌یکم  

+ جهانی‌شدن و شهر  

+ نظریه‌های جامعه اطلاعات/// فرانک وبستر  

+ هنر ساختن آینده‌ی کار لیندا گراتن-- ترجمه: مسعود بینش ، سیما مهذب

+ آینده‌پژوهی و انرژی  

+ بالندگی فردی و سازمانی مسعود بينش

+ مدیری که تجربه‌هایش را به اشتراک می‌گذارد / دو کتاب تازه حسین انتظامی در فرهنگستان هنر نقد شد  

+ آينده شهري قرن 21: برنامه جهاني براي شهرهاي قرن بيست و يكم 

+ معرفی کتاب قدرت اطلاعات، تأثیر اطلاعات بر نظریۀ توسعه هومن ابوترابی

+ "نوآوری باز خدماتی" سيد کامران باقری

+ پيش‌بيني 100 سال آينده به قلم فریدمن 

+ «صد سال آینده، پیش بینی قرن بیست‌ و یکم» نقد می‌شود 

+ «اقتصاد ایران در تنگنای توسعه» منتشر شد  

+ اقتدار گرائی ایرانی در عهد قاجار 

+ نود ‌و سومين شمارة فصلنامة نگاه‌نو منتشر شد 

+ کتاب «ایران، جامعه کوتاه‌مدت»؛ روایتی تازه از توسعه‌نیافتگی در ایران مهرداد قاسمفر

+ آمایش سر زمین دکتر مهندس محمد پولاددژ

+ زندگی را آسان بگیرید  ریچارد کارلسون

+ فناوری نوآوری و راندمان در عصر اطلاعات  مانا سرايي

+ آینده‌نگاری فنّاوری دريا در ايران ۱۴۰۴  امير ناظمي، روح الله قديري

+ شماره ی جدید «نگاه نو» ویژه ی اصغر فرهادی 

+ فرشتگان بهتر در طبیعت ما استیون پینکر

+ تئوری اوربیتالهای مولکول شیرزاد کلهری

+ معرفی و نقد جلد دوم کتاب: عصر اطلاعات؛ اقتصاد، جامعه و فرهنگ [1] محمد خلجی

+ دموكراسي، ترجيح فرادستان جامعه است 

+ عبور از طوفان 

+ نگاهی راهبردی به دوران سبز حسن مکارمی

+ مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها منتشر شد  ترجمه محمدرضا سرکار آرانی و مریم داداش‌زاده

+ شماره 30 و 31 فصلنامه‌ی باران منتشر شده 

+ کتاب فراسوی رشد اقتصادی: پیش درآمدی بر توسعه پایدار   ترجمه دکتر محمد رضا سرکار آرانی و دکتر عباس معدندار آرانی

+ آینده‌نگری و ارزیابی رقبای منطقه و پیشگامان جهانی در حوزه علم و فناوری  

+ کتاب "تفکر سیستمی – مدیریت پیچیدگی و آشفتگی، پلاتفرمی برای طراحی و معماری نظامهاى سازمانى" جمشید قراجه داغی

+ ثروت انقلابي 

+ شماره تازه باران و نمایشنامه‌ای از رضا دانشور  فصلنامه باران

+ اولین گرامر مدرن فارسی به زبان سوئدی منتشر شد اشک داهلن،

+ نگاه‌نو شماره‌ي‌88 منتشر شد 

+ هنر برنامه ریزی کوانتومی پيتر شوارتز

+ کتاب فرهنگ آموزش و یادگیری منتشر شد دکتر محمدرضا سرکار آرانی

+ کتاب فرهنگ آموزش و یادگیری منتشر شد دکتر محمدرضا سرکار آرانی

+ دموکراسی واقتصاد علی میرزائی

+ بیست‌وششمین و بیست‌وهفتمین شماره‌ی فصلنامه‌ی «باران» در سوئد منتشر شد. 

+ پرورش توانايي‌هاي رهبري آرتور بل، ديل اسميت

+ روش‌شناسي آينده‌نگاري ترجمه: دكتر سعيد خزائي

+ کتاب مدیریت روابط عمومی الکترونیکی منتشر شد فرنود حسني

+ آينده بي‌نهايت: كلان روندهايي كه جهان را در 5، 10 و 20 سال آينده بازآفريني مي‌كنند سید علیرضا حجازی

+ سازمان تيم محور: راهنماي عملي براي تحول سازماني  مايكل- اٍ- وست و لين ماركي ويكز

+ بنگاههاي برتر جهاني  مسعود بينش

+ فرهنگ لغات و اصطلاحات آينـده فيث پاپ كورن و آدام هنف

+ مرجع كامل سوالات تستي مديريت توليد و عمليات دكتر حسن فارسيجاني

+ استراتژي كلاس جهاني در مديريت كيفيت بازرسي سيد محمد باقري زاده

+ 6 جهان آينده، 6 ارتش آينده ترجمه: مسعود منزوي

+ مدار بسته ی استبداد علی طایفی

+ سناریونگاری: برنده جایزه کتاب فصل عزیز علیزاده، وحید وحیدی مطلق، امیر ناظمی

+ بولتن فدراسیون جهانی آینده پژوهی  World Futures Studies Federation

+ راهنماي گام‌به‌گام آينده‌پژوهي راهبردي دكتر سعيد خزائي و عبدالرحيم پدرام

+ انسان و فرهنگ ماكس فوكس

+ کتاب مدیریت بانکداری الکترونیکی منتشر شد مهندس فرنود حسنی, سهیلا سلطانی, فرشته ضرابیه

+ کتاب اصول روزنامه‌نگاری " The Elements of Journalis " بیل کوواچ [1] و تام روزن استیل [2]

+ خلاصه و بررسی کتاب: اطلاعات و ارتباطات جهانی، مرزهای نو در روابط بین الملل محمد سروی

+ بازآفرینی دولت در عصر اطلاعات  ریچارد هیکس

+ نگاهي اجمالي به آينده‌پژوهي و مديريت آينده پرو ميچيچ

+ سناریونگاری یابرنامه ریزی برپایه سناریوها علیزاده _ وحیدی مطلق _ ناظمی

+ مروري بر چهار روش آينده پژوهي دكتر سعيد خزائي

+ پويايي¬شناسي كسب و كار(تفكر سيستمي و مدلسازي براي جهاني پيچيده) 

+ طراحي اشياي آينده: مرجع طراحي هر روزه اشيا  

+ راهنماي سناريونويسي: تدوين راهبردهايي براي دوران ناپايداري  يان ويلسون و بيل رالستون

+ آفرينش آينده‌ها: سناريو، ابزار مديريت راهبردي ميشل گوده، ژوزف اف.كوتز، آدام گربر، كاترين رادفورد

+ مگادایم ها - الزام راهبردی، آینده سازمان ها علی مبینی دهکردی

+ راهنماي گام به گام آينده‌پژوهي راهبردي  دكتر سعيد خزائي، عبدالرحيم پدرام

+ انديشه آينده‌گراي معاصر: تخيل علمي، آينده‌پژوهي، نظريه‌ها و چشم‌اندازهاي آينده در سده‌ اخير توماس لومباردو

+ آينده‌پردازي، اکتشاف آينده: اثر ماندگار كورنيش عبدالرحيم پدرام

+ هنر استراتژيست ويليام ا.كوهنinfo@ayandehnegar.org
©Ayandehnegar 1995