Iranian Futurist 
Iranian Futurist
Ayandeh-Negar
Welcome To Future

Tomorow is built today
در باره ما
تماس با ما
خبرهای علمی
احزاب مدرن
هنر و ادبیات
ستون آزاد
محیط زیست
حقوق بشر
اخبار روز
صفحه‌ی نخست
آرشیو
اندیشمندان آینده‌نگر
تاریخ از دیدگاه نو
انسان گلوبال
دموکراسی دیجیتال
دانش نو
اقتصاد فراصنعتی
آینده‌نگری و سیاست
تکنولوژی
از سایت‌های دیگر


"نوآوری باز خدماتی"

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
Twitter Google Yahoo Delicious بالاترین دنباله

[02 Feb 2013]   [ سيد کامران باقری]

انتشار نخستين کتاب در باب نوآوری خدماتی به زبان فارسیبرگردان فارسی کتاب "نوآوری باز خدماتی" در ايران توسط انتشارات رسا منتشر شد. اين اثر درخشان هنری چسبرو نخستين کتابی است که در باب نوآوری خدماتی در ايران منتشر می‌شود. آموزه‌های اين کتاب به يک اندازه برای بنگاه‌های خدماتی و توليدی مفيد و کاربردی است.

در ادامه مقدمه مترجم بر برگردان فارسی جهت استحضار آمده است:

سهم بخش خدمات در اشتغال نيروی کار ايران از 15.2 درصد در سال 1355 به نزديک 50 درصد در سال 90 رسيده و از مجموع سهم بخش‌های صنعت و کشاورزی فراتر رفته است1. با نگاهی به همين روند و تغييرات مشابه در ديگر کشورها می‌توان انتظار داشت که سهم بخش خدمات در اشتغال و توليد ناخالص داخلی در آينده باز هم افزايش يابد. با اين‌ وجود، دانسته‌های ما در مورد بخش خدمات (به عنوان مهم‌ترين بخش اقتصاد کشور) و نوآوری در اين بخش بسيار ناچيز است. با کمال شگفتی می‌توان ديد که تا به امروز هيچ متن، مقاله يا کتابی در زمينه نوآوری در بخش خدمات به زبان فارسی (خواه برگردان متون انگليسی يا برگرفته از تجربه بنگاه‌های خدماتی ايرانی) نوشته و منتشر نشده است2.


توزيع نيروی کار کشور در بخش‌های مختلف اقتصاد ايران

اکنون که بخش خدمات توانسته در جايگاه پيشران توسعه و کانون اشتغال‌زايي اقتصاد ايران قرار گيرد، چگونه ممکن است نوآوری در اين بخش تا اين اندازه با بی‌توجهی روبه‌رو شده باشد؟ وزير پيشين امور اقتصاد و دارايي در مورد دلايل کم‌توجهی به بخش خدمات چنين می‌گويد3:

"نگاه افکارعمومی وحتی برخی ازسياستمداران به بخش خدمات در اقتصاد ملی درمقایسه با بخش‌های دیگر یعنی صنعت و کشاورزی نگاه احترام‌آميزی نيست و از این نوع برداشت از بخش خدمات در عمل به عنوان یک مانع برای توسعه اقتصادی ایران یاد میشود .... بایدتوجه داشت که بخش خدمات معادل فعاليت‌های دلالی و واسطه‌گری، آن‌چنان که در ذهنيت موجود شکل گرفته است، نبوده بلکه در بخش خدمات فعاليت‌های مهمی چون بانکداری، بيمه، آموزش و پرورش و مدیریت، بهداشت و درمان، حمل‌ونقل، گردشگری، بازرگانی به‌ویژه صادرات و واردات نيز وجود دارد که هرکدام ازاین فعاليت‌ها میتواند نقش مهمی دراقتصاد ایران بازی کند. باید توجه داشت هم‌اکنون حوزه‌هايي همچون بانکداری وبيمه ومدیریت و پژوهش و بهره‌وری تبدیل به گلوگاه برای پيشرفت ایران شده‌اند."

اگر انتظار می‌رود که سهم بخش خدمات در اقتصاد کشور همچنان افزايش يابد (آن‌چنان ‌که اين سهم در چهل قدرت اقتصادی برتر دنيا به 60 درصد و در آمريکا به 80 درصد رسيده)، بايد راهکاری برای نوآوری فزاينده در آن بخش پيش پای بنگاه‌های اقتصادی گذاشت. بد نيست بدانيم که بخش خدمات پيوند ژرف‌تری با بافت اجتماعی و فرهنگی ايران دارد و حضور رقابتی در آن برای شرکت‌های خارجی حتی در شرايط معمول اقتصادی یسيار دشوار است. به بيان ديگر، در فضايي که بخش‌های کشاورزی و صنعت به شدت زير فشار هجوم محصولات ارزان‌قيمت يا نام‌آور خارجی قرار دارند و در اين نبرد آسيب‌پذير نشان داده‌اند، بخش خدمات به پشتوانه نوآوری‌های بومی می‌تواند جانی تازه به اقتصاد کشور بدهد و مزيت رقابتی پايدار برای بنگاه‌های ايرانی در بازارهای داخلی و حتی خارجی به همراه آورد.

مشکل اين‌جاست که ارائه خدمات با توليد محصولات و توسعه فناوری‌ها تفاوت‌های ماهوی دارد؛ خدمات نمود فيزيکی ندارند؛ معمولا در زمان تحويل مصرف می‌شوند؛ نمی‌توان آنها را انبار کرد و معمولا نيازمند ارتباط نزديک خدمت‌رسان و مصرف‌کننده هستند. بنابراين نوآوری در خدمات کاری بس چالشی است و با نوآوری در دنيای محصولات و فناوری‌ها (که با آن آشناتريم) تفاوت دارد. نوآوري درخدمات نيازمند رويكردي نو به كسب‌وكار است. اما بنگاه‌های اقتصادی کشور براي زنده ماندن وكاميابي در دوره‌اي كه خدمات هردم پررنگ‌تر ميشوند، گريزي از نوآوری و تغيير رويكردهايشان ندارند.

پروفسور هنری چسبرو استاد نامدار دانشگاه برکلی با نگارش کتاب "نوآوری باز خدماتی" نه تنها راه‌کارهای درخشانی برای نوآوری پيش پای بنگاه‌های خدماتی میگذارد، بلکه پا را از اين هم فراتر نهاده و نگاه خدماتی به نوآوری را راه نجات بنگاه‌های توليدی محصول‌پايه در رويا‌رويي با امواج سهمگين رقابت فزاينده جهانی می‌داند. او می‌گويد:

"خطر افتادن به دام "معمولی‌شدن" کسب‌وکارهای محصول‌پايه را تهديد می‌کند. در اين دام، شرکت‌ها همچنان به نوآوری در محصول ادامه می‌دهند تا اين‌ که در می‌يابند از اين کار سودی نمی‌برند يا سودشان بسيار ناچيز است. ايجاد تمايز در محصولات و نگه‏داشت آن، هم‌زمان با گسترش جهانی توليد و عمليات، روزبه‌روز دشوارتر و چالشی‌تر می‌شود. سرآمدی در نوآوری خدمات راهی مناسب برای گريز از دام معمولی‌ شدن است."

اين کتاب با برشمردن تجارب شرکت‌های خدمت‌پايه و محصول‌پايه از کشورهای پيشرفته و در حال توسعه، نياز بنگاه‌های اقتصادی به رويکرد خدماتی در نوآوری را به‌خوبی نشان می‌دهد. همچنين نکته‌هايی کاربردی بيان می‌کند که شرکت‌ها می‌توانند با به‌کارگيری آنها نگاه خدماتی را بر فرآيند نوآوری خود حاکم کرده و به فرآيند نوآوری‌‌شان شتاب و ژرفای بيشتر ببخشند.

گزينش و برگردان اين کتاب برای خوانندگان فارسی زبان دليل ديگری نيز دارد و آن نگاه و قلم ستودنی پروفسور هنری چسبرو يا همان نويسنده کتاب است. چسبرو با نگارش کتاب "نوآوری باز"4در سال 2003 ميلادی موجی شگرف در دنيای مديريت کسب‌وکار ايجاد کرد و خود را به عنوان يکی از چهره‌های جريان‌ساز در علم مديريت نوآوری نماياند. او نشان داد که به خوبی می‌تواند چالش‌های بنيادين بر سر راه بنگاه‌ها را شناسايي و در نوشته‌های خود راهکارهای مناسب برای رويا‌رويي با آنها ارائه کند. ديگر ويژگی برجسته نوشته‌های چسبرو همانا پرهيز از ادبيات فنی و آکادميک و بيان نکات پيچيده در قالب متنی روان و قابل درک برای همگان است. اين ويژگی به دليل پيشينه حرفه‌ای چسبرو در سمت‌های برنامه‌ريزی محصول و بازاريابی راهبردی شرکت‌های دره سيليکون پيش از شروع تدريس در دانشگاه است.

بنابراين اميد می‌رود که برگردان فارسی اين اثر درخشان به عنوان نخستين کتاب فارسی در زمينه نوآوری خدماتی بتواند دريچه‌ای رو به بخش خدمات و نوآوری در آن بگشايد و راه را برای پژوهش‌ها و نوشته‌های آتی در اين زمينه باز کند. بی‌شک مديران توانمند صنايع خدماتی و توليدی کشور نيز از آموزه‌های کاربردی اين کتاب برای افزايش رقابت‌پذيری بنگاه‌های اقتصادی خود کمک خواهند گرفت و چه بسا بتوان در آينده در مورد تجارب مديران ايرانی و دستاوردهای آنها در نوآوری خدماتی قلم زد.


سيد کامران باقری

آذرماه 1391

---------------------------------------------------------

[1] اطلاعات مرکز آمار ايران

[2] جستجويي که در موتور جستجوی گوگل به دنبال ترکيب کنار هم دو کلمه "نوآوری" و "خدمات" در تاريخ نهم آذرماه 1391 انجام شد تنها 32 خروجی داشت (!!) که بررسی تک‌به‌تک همان 32 مورد هم نشان داد که بيشتر آنها از موضوع نوآوری خدماتی دورند يا تنها وجه خردی از "نوآوری خدماتی" را پوشش می‌دهند. البته هميشه اين احتمال وجود دارد که نوشته‌‌های مرتبطی موجود باشند که بی‌شک تعدادشان (حتی در صورت وجود) بسيار محدود است و با جايگاه بخش خدمات در اقتصاد کشور همخوانی ندارد.

[3] داوود دانش جعفری، "الزاماتتوسعهبخشخدماتدراقتصادايران"، همشهریآنلاين، 5 دی‌ماه 1390.
[4] برگردان فارسی کتاب "نوآوری باز؛ پارادایم نوین آفرینش و تجاری سازی فناوری" در سال1390 توسط انتشارات رسا در ايران به چاپ رسيد. اين اثر که با رضايت نويسنده و با درج مقدمه ای ويژه از سوی وی در ايران منتشر شد مورد توجه گسترده مديران صنعت و دانشگاهيان کشور قرار گرفت و در نخستین جشنواره بین المللی تحقیق و توسعه ايران به عنوان کتاب برتر برگزیده شد.

مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:


منبع:


بنیاد آینده‌نگری ایرانشنبه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۲۱ آوریل ۲۰۱۸

معرفی کتب و نشریات آینده‌نگری به زبان فارسی

+ کتاب «پزشکی فرا دقیق آینده» تازه‌ترین اثر دانشمند بوشهری 

+ کتاب «آینده تکنولوژی»  دانیل بل

+ آینده: یک معرفی بسیار کوتاه. 

+ در جست‌وجوی یحیی خاطرات حسین مولا - منتشر شد حسین مولا

+ آینده: تمام آنچه اهمیت دارد محسن طاهری دمنه

+ کتاب قانون اساسی زمینشهر منتشر شد اکرمی موسی

+  

+ جامعه ­شناسیِ نظمِ جهانیِ انسان­ستیز ژان تسیگلر (زیگلر)

+ شماره 42 و 43 فصلنامه باران منتشر شد مسعود مافان

+ تفکر سیستمی – مدیریت پیچیدگی و آشفتگی، پلاتفرمی برای طراحی و معماری نظامهاى سازمانى جمشید قراجه داغی

+ نوآوری باز. سید کامران باقری

+ بازآفرینی سازمان – طرحی برای سازمان‌های سده بیست و یکم  راسل.ال - اپکاف

+ بررسی کتاب افسوس برای نرگس های افغانستان- از زنان افغانستان تا زنان ایران 

+ کتاب آینده پژوهی در کار و کسب منتشر شد 

+ مرزهای نو در ارتباطات بین‌الملل مهدی ستمی

+ توفان آینده همه را با خود خواهد برد 

+ سرمایه در قرن بیست و یکم محسن رنانی

+ جامعه اطلاعاتی به مثابه جامعه پسا صنعتی 

+ خلاصه ای از کتابهای آینده پژوهی 

+ هنر ساختن آینده ی کار لیندا گراتن

+ خبر و روزنامه‌نگاری در عصر دیجیتال ویراسته استوارت آلن

+ در مراسم رونمايي از ترجمه فارسي «سرمايه در قرن 21» چه گذشت 

+ سرمایه در قرن 21 ترجمه شد 

+ ترجمه‌ی کتاب سرمایه در قرن بیست‌ویکم؛ ترجمه ایی غیردقیق و کاملاً ناویراسته 

+ سرمایه در قرن بیست و یکم  توماس پیکتی

+ تعلیم و تربیت و دموکراسی در قرن بیست و یکم 

+ عصر فرهنگ فناورانه؛ از جامعه اطلاعاتی تا زندگی مجازی فرانک وبستر – کوین رابینز

+ فلسفه و آینده‌نگری  دکتر رضا داوری اردکانی

+ آینده شهری قرن 21: دستور کار جهانی برای شهرهای قرن بیست‌و‌یکم  

+ جهانی‌شدن و شهر  

+ نظریه‌های جامعه اطلاعات/// فرانک وبستر  

+ هنر ساختن آینده‌ی کار لیندا گراتن-- ترجمه: مسعود بینش ، سیما مهذب

+ آینده‌پژوهی و انرژی  

+ بالندگی فردی و سازمانی مسعود بينش

+ مدیری که تجربه‌هایش را به اشتراک می‌گذارد / دو کتاب تازه حسین انتظامی در فرهنگستان هنر نقد شد  

+ آينده شهري قرن 21: برنامه جهاني براي شهرهاي قرن بيست و يكم 

+ معرفی کتاب قدرت اطلاعات، تأثیر اطلاعات بر نظریۀ توسعه هومن ابوترابی

+ "نوآوری باز خدماتی" سيد کامران باقری

+ پيش‌بيني 100 سال آينده به قلم فریدمن 

+ «صد سال آینده، پیش بینی قرن بیست‌ و یکم» نقد می‌شود 

+ «اقتصاد ایران در تنگنای توسعه» منتشر شد  

+ اقتدار گرائی ایرانی در عهد قاجار 

+ نود ‌و سومين شمارة فصلنامة نگاه‌نو منتشر شد 

+ کتاب «ایران، جامعه کوتاه‌مدت»؛ روایتی تازه از توسعه‌نیافتگی در ایران مهرداد قاسمفر

+ آمایش سر زمین دکتر مهندس محمد پولاددژ

+ زندگی را آسان بگیرید  ریچارد کارلسون

+ فناوری نوآوری و راندمان در عصر اطلاعات  مانا سرايي

+ آینده‌نگاری فنّاوری دريا در ايران ۱۴۰۴  امير ناظمي، روح الله قديري

+ شماره ی جدید «نگاه نو» ویژه ی اصغر فرهادی 

+ فرشتگان بهتر در طبیعت ما استیون پینکر

+ تئوری اوربیتالهای مولکول شیرزاد کلهری

+ معرفی و نقد جلد دوم کتاب: عصر اطلاعات؛ اقتصاد، جامعه و فرهنگ [1] محمد خلجی

+ دموكراسي، ترجيح فرادستان جامعه است 

+ عبور از طوفان 

+ نگاهی راهبردی به دوران سبز حسن مکارمی

+ مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها منتشر شد  ترجمه محمدرضا سرکار آرانی و مریم داداش‌زاده

+ شماره 30 و 31 فصلنامه‌ی باران منتشر شده 

+ کتاب فراسوی رشد اقتصادی: پیش درآمدی بر توسعه پایدار   ترجمه دکتر محمد رضا سرکار آرانی و دکتر عباس معدندار آرانی

+ آینده‌نگری و ارزیابی رقبای منطقه و پیشگامان جهانی در حوزه علم و فناوری  

+ کتاب "تفکر سیستمی – مدیریت پیچیدگی و آشفتگی، پلاتفرمی برای طراحی و معماری نظامهاى سازمانى" جمشید قراجه داغی

+ ثروت انقلابي 

+ شماره تازه باران و نمایشنامه‌ای از رضا دانشور  فصلنامه باران

+ اولین گرامر مدرن فارسی به زبان سوئدی منتشر شد اشک داهلن،

+ نگاه‌نو شماره‌ي‌88 منتشر شد 

+ هنر برنامه ریزی کوانتومی پيتر شوارتز

+ کتاب فرهنگ آموزش و یادگیری منتشر شد دکتر محمدرضا سرکار آرانی

+ کتاب فرهنگ آموزش و یادگیری منتشر شد دکتر محمدرضا سرکار آرانی

+ دموکراسی واقتصاد علی میرزائی

+ بیست‌وششمین و بیست‌وهفتمین شماره‌ی فصلنامه‌ی «باران» در سوئد منتشر شد. 

+ پرورش توانايي‌هاي رهبري آرتور بل، ديل اسميت

+ روش‌شناسي آينده‌نگاري ترجمه: دكتر سعيد خزائي

+ کتاب مدیریت روابط عمومی الکترونیکی منتشر شد فرنود حسني

+ آينده بي‌نهايت: كلان روندهايي كه جهان را در 5، 10 و 20 سال آينده بازآفريني مي‌كنند سید علیرضا حجازی

+ سازمان تيم محور: راهنماي عملي براي تحول سازماني  مايكل- اٍ- وست و لين ماركي ويكز

+ بنگاههاي برتر جهاني  مسعود بينش

+ فرهنگ لغات و اصطلاحات آينـده فيث پاپ كورن و آدام هنف

+ مرجع كامل سوالات تستي مديريت توليد و عمليات دكتر حسن فارسيجاني

+ استراتژي كلاس جهاني در مديريت كيفيت بازرسي سيد محمد باقري زاده

+ 6 جهان آينده، 6 ارتش آينده ترجمه: مسعود منزوي

+ مدار بسته ی استبداد علی طایفی

+ سناریونگاری: برنده جایزه کتاب فصل عزیز علیزاده، وحید وحیدی مطلق، امیر ناظمی

+ بولتن فدراسیون جهانی آینده پژوهی  World Futures Studies Federation

+ راهنماي گام‌به‌گام آينده‌پژوهي راهبردي دكتر سعيد خزائي و عبدالرحيم پدرام

+ انسان و فرهنگ ماكس فوكس

+ کتاب مدیریت بانکداری الکترونیکی منتشر شد مهندس فرنود حسنی, سهیلا سلطانی, فرشته ضرابیه

+ کتاب اصول روزنامه‌نگاری " The Elements of Journalis " بیل کوواچ [1] و تام روزن استیل [2]

+ خلاصه و بررسی کتاب: اطلاعات و ارتباطات جهانی، مرزهای نو در روابط بین الملل محمد سروی

+ بازآفرینی دولت در عصر اطلاعات  ریچارد هیکس

+ نگاهي اجمالي به آينده‌پژوهي و مديريت آينده پرو ميچيچ

+ سناریونگاری یابرنامه ریزی برپایه سناریوها علیزاده _ وحیدی مطلق _ ناظمی

+ مروري بر چهار روش آينده پژوهي دكتر سعيد خزائي

+ پويايي¬شناسي كسب و كار(تفكر سيستمي و مدلسازي براي جهاني پيچيده) 

+ طراحي اشياي آينده: مرجع طراحي هر روزه اشيا  

+ راهنماي سناريونويسي: تدوين راهبردهايي براي دوران ناپايداري  يان ويلسون و بيل رالستون

+ آفرينش آينده‌ها: سناريو، ابزار مديريت راهبردي ميشل گوده، ژوزف اف.كوتز، آدام گربر، كاترين رادفورد

+ مگادایم ها - الزام راهبردی، آینده سازمان ها علی مبینی دهکردی

+ راهنماي گام به گام آينده‌پژوهي راهبردي  دكتر سعيد خزائي، عبدالرحيم پدرام

+ انديشه آينده‌گراي معاصر: تخيل علمي، آينده‌پژوهي، نظريه‌ها و چشم‌اندازهاي آينده در سده‌ اخير توماس لومباردو

+ آينده‌پردازي، اکتشاف آينده: اثر ماندگار كورنيش عبدالرحيم پدرام

+ هنر استراتژيست ويليام ا.كوهنinfo@ayandehnegar.org
©Ayandehnegar 1995